چگونگی استفاده از فهرست‌های انتشار

اندروید
iPhone
با ویژگی فهرست انتشار، می‌توانید به چندین مخاطب به طور همزمان پیام بدهید. فهرست‌های انتشار، فهرست‌های ذخیره شده از گیرندگان پیام است که می‌توانید مرتب به آنها پیام منتشر کنید بدون اینکه مجبور باشید هر بار آن‌ها را انتخاب کنید.
ایجاد فهرست انتشار
 1. به واتساپ > گزینه‌های بیشتر
  > انتشار جدید بروید.
 2. مخاطبانی را که می‌خواهید اضافه کنید، جستجو کنید.
 3. علامت تیک
  را بزنید.
با این کار یک فهرست جدید انتشار ایجاد می‌شود. وقتی شما پیامی را به فهرست انتشار می‌فرستید، به همه گیرندگان آن فهرست که شماره شما را در دفتر تلفنشان ذخیره کرده‌اند، ارسال می‌شود. گیرندگان، پیام شما را به صورت پیام عادی دریافت می‌کنند. وقنی گیرندگان پاسخ می‌دهند، در صفحه گفتگوهای شما به صورت پیام عادی ظاهر می‌شود. پاسخ آنها به سایر گیرندگان فهرست انتشار ارسال نخواهد شد.
توجه: فقط مخاطبانی که شما را به دفترچه تلفنشان اضافه کرده باشند پیام شما در فهرست انتشار را دریافت خواهند کرد. اگر مخاطب شما پیامتان در فهرست انتشار را دریافت نمی‌کند، مطمئن شوید که شما را به دفترچه تلفنشان اضافه کرده باشند. فهرست‌های انتشار، راه ارتباطی یک-به-چند نفر است. اگر می‌خواهید گیرندگان پیام شما در یک مکالمه گروهی شرکت کنند، باید گفتگوی گروهی ایجاد کنید.
ویرایش فهرست انتشار
 1. فهرست انتشار خود را باز کنید.
 2. گزینه‌های بیشتر
  > اطلاعات فهرست انتشار را بزنید.
 3. در صفحه اطلاعات فهرست انتشار می‌توانید:
  • نام فهرست انتشار خود را با زدن روی ویرایش
   تغییر دهید.
  • با زدن روی افزودن گیرنده...
   به فهرست گیرنده اضافه کنید.
  • با زدن روی ویرایش گیرندگان > «x» در کنار مخاطبی که می‌خواهید حذف کنید> علامت تیک
   ، گیرندگان را حذف کنید.
حذف فهرست انتشار
 1. فهرست انتشاری که می‌خواهید حذف کنید را بزنید و نگه دارید.
 2. حذف فهرست انتشار
  > حذف را بزنید. می‌توانید انتخاب کنید رسانه حذف شود یا خیر.
یا اینکه، فهرست انتشاری که می‌خواهید حذف کنید را باز کنید، روی نام فهرست انتشار یا گیرندگان > حذف فهرست انتشار > حذف بزنید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر