Jak používat hromadné zprávy

Android
iOS
Hromadné zprávy umožňují poslat zprávu několika kontaktům najednou.
Díky této funkci si můžete ukládat seznamy kontaktů, kterým chcete hromadné zprávy opakovaně odesílat, aniž byste příjemce museli pokaždé znovu vybírat.
Upozornění: Hromadné zprávy nejsou podporovány v aplikacích pro Windows, Mac a Web.

Požadavky na odesílání hromadných zpráv


 • Ujistěte se, že všechny kontakty v seznamu příjemců hromadné zprávy mají vaše číslo uložené ve svém adresáři.
 • Můžete vytvořit libovolný počet hromadných zpráv.
 • Do seznamu příjemců každé hromadné zprávy můžete přidat až 256 kontaktů.

Jak vytvořit hromadnou zprávu

 1. Klepněte na Nastavení > Hromadné zprávy > Nová hromadná zpráva.
 2. Vyhledejte nebo zvolte kontakty, které chcete přidat do seznamu příjemců.
 3. Klepněte na jméno kontaktu > Vytvořit.
Jednotliví příjemci vaší hromadné zprávy ji obdrží jako zprávu v individuálním chatu na záložce Chaty. Jejich odpověď se také zobrazí jako normální zpráva a nebude odeslána ostatním kontaktům, které hromadnou zprávu obdržely.
Upozornění:
 • Vaše hromadné zprávy budou doručeny pouze kontaktům, které si vaše číslo uložily do kontaktů v telefonu.
 • Pokud některý z kontaktů vaše hromadné zprávy neobdržel, požádejte ho, aby si vás přidal do kontaktů.
 • Hromadné zprávy jsou jednosměrným komunikačním kanálem od jedince směrem ke skupině. Chcete-li, aby se příjemci účastnili skupinové konverzace, vytvořte místo hromadné zprávy raději skupinový chat.

Jak upravovat hromadné zprávy

 1. Klepněte na Nastavení > Hromadné zprávy.
 2. Klepněte na ikonu „i“ vedle seznamu, který chcete upravit.
 3. Na obrazovce Seznam příjemců můžete provést následující:
  • Klepnutím na název stávající hromadné zprávy nebo na Název seznamu příjemců změňte název hromadné zprávy. Zadejte nový název hromadné zprávy.
  • Klepnutím na Upravit seznam příjemců můžete přidat nebo odebrat příjemce ze seznamu. Klepněte na znaménko x na profilovém obrázku kontaktu > Hotovo.

Jak odstranit hromadné zprávy

 1. Klepněte na Nastavení > Hromadné zprávy.
 2. Seznam příjemců, který chcete odstranit, přetáhněte prstem doleva.
 3. Klepněte na Odstranit.

Další informace

Zodpověděli jsme vaši otázku?

Ano
Ne