Jak používat Hromadné zprávy

Android
iPhone
Funkce Hromadné zprávy vám umožňuje poslat zprávu několika kontaktům najednou. Díky této funkci si můžete ukládat seznamy příjemců, kterým chcete hromadné zprávy opakovaně odesílat, aniž byste příjemce museli pokaždé znovu vybírat.
Jak vytvořit hromadnou zprávu
 1. Otevřete WhatsApp.
 2. Klepněte na Hromadné zprávy v horní části záložky Chaty.
 3. Klepněte na Nová hromadná zpráva v dolní části obrazovky Hromadných zpráv.
 4. Vyhledejte nebo zvolte kontakty, které chcete přidat do seznamu příjemců.
 5. Klepněte na Vytvořit.
Takto vytvoříte nový seznam příjemců hromadné zprávy. Zpráva odeslaná prostřednictvím seznamu příjemců bude odeslána všem příjemcům ve vytvořeném seznamu, kteří mají vaše číslo uložené v adresáři telefonu. Příjemci vaši zprávu obdrží jako běžnou zprávu v individuálním chatu. Pokud některý z příjemců na zprávu odpoví, odpověď se na vaší záložce Chaty zobrazí také jako běžná zpráva v individuálním chatu. Ostatním příjemcům z příslušného seznamu odpověď odeslána nebude.
Upozornění: Vaše hromadné zprávy budou doručeny pouze kontaktům, které mají vaše číslo uložené v adresáři telefonu. Pokud některý z kontaktů vaše hromadné zprávy neobdržel, zkontrolujte, zda si vás přidal do svého adresáře. Hromadné zprávy jsou jednosměrným komunikačním kanálem jedince ke skupině. Chcete-li, aby se příjemci účastnili skupinové konverzace, vytvořte místo hromadné zprávy raději skupinový chat.
Jak upravit seznam příjemců hromadné zprávy
 1. Otevřete Hromadné zprávy.
 2. Klepněte na ikonu písmene „i“ u seznamu příjemců, který si přejete upravit.
 3. Na obrazovce Seznam příjemců můžete:
  • Změnit název seznamu příjemců.
  • Přidat nebo odstranit příjemce ze seznamu klepnutím na Upravit seznam příjemců.
Jak smazat seznam příjemců hromadné zprávy
 1. Klepněte na tlačítko Hromadné zprávy v horní části obrazovky s Chaty.
 2. Přetáhněte doleva seznam příjemců, který si přejete odstranit.
 3. Klepněte na Smazat.
Případně klepněte na Upravit a poté na ikonu se symbolem „“ u seznamu příjemců, který si přejete odstranit > Smazat.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne