Jak používat Hromadné zprávy

Android
iPhone
Funkce Hromadné zprávy vám umožňuje poslat zprávu několika kontaktům najednou. Díky této funkci si můžete ukládat seznamy příjemců, kterým chcete hromadné zprávy opakovaně odesílat, aniž byste příjemce museli pokaždé znovu vybírat.
Jak vytvořit hromadnou zprávu
 1. Otevřete WhatsApp > Více možností
  > Nová hromadná zpráva.
 2. Vyhledejte nebo zvolte kontakty, které chcete přidat do seznamu příjemců.
 3. Klepněte na ikonu fajfky
  .
Takto vytvoříte nový seznam příjemců hromadné zprávy. Zpráva odeslaná prostřednictvím seznamu příjemců bude odeslána všem příjemcům ve vytvořeném seznamu, kteří mají vaše číslo uložené v adresáři telefonu. Příjemci vaši zprávu obdrží jako běžnou zprávu v individuálním chatu. Pokud některý z příjemců na zprávu odpoví, odpověď se na vaší záložce CHATY zobrazí také jako běžná zpráva v individuálním chatu. Ostatním příjemcům z příslušného seznamu odpověď odeslána nebude.
Upozornění: Vaše hromadné zprávy budou doručeny pouze kontaktům, které mají vaše číslo uložené v adresáři telefonu. Pokud některý z kontaktů vaše hromadné zprávy neobdržel, zkontrolujte, zda si vás přidal do svého adresáře. Hromadné zprávy jsou jednosměrným komunikačním kanálem jedince ke skupině. Chcete-li, aby se příjemci účastnili skupinové konverzace, vytvořte místo hromadné zprávy raději skupinový chat.
Jak upravit seznam příjemců hromadné zprávy
 1. Otevřete příslušný seznam příjemců.
 2. Klepněte na Více možností
  > Info o seznamu příjemců.
 3. Na obrazovce Info o seznamu příjemců můžete:
  • Klepnout na Upravit
   a změnit název seznamu příjemců.
  • Klepnout na Přidat příjemce...
   a přidat do seznamu nové příjemce.
  • Odstranit konkrétního příjemce, klepnete-li na Upravit příjemce > „x“ vedle jména kontaktu, který si přejete odebrat > fajfka
   .
Jak odstranit seznam příjemců hromadné zprávy
 1. Klepněte na seznam příjemců, který chcete odstranit, a přidržte jej.
 2. Klepněte na Odstranit seznam příjemců
  > ODSTRANIT. Můžete si vybrat, zda si přejete odstranit také média.
Případně otevřete hromadnou zprávu, jejíž seznam příjemců si přejete odstranit, klepněte na název hromadné zprávy či na příjemce > Odstranit seznam příjemců > ODSTRANIT.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne