Používanie zoznamov rozosielania

Android
iPhone
Funkcia zoznamu rozosielania vám umožňuje poslať správu niekoľkým kontaktom naraz. Zoznamy rozosielania sú uložené zoznamy príjemcov správ, ktorým môžete opakovane posielať rozosielané správy bez toho, aby ste ich museli zakaždým vyberať.
Vytvorenie zoznamu rozosielania
 1. Otvorte WhatsApp a klepnite na Ďalšie možnosti
  > Nové rozosielanie.
 2. Vyhľadajte alebo vyberte kontakty, ktoré chcete pridať.
 3. Klepnite na značku začiarknutia
  .
Takto vytvoríte nový zoznam rozosielania. Ak pošlete správu do zoznamu rozosielania, pošle sa všetkým tým príjemcom v zozname, ktorí majú vaše telefónne číslo uložené vo svojom telefóne. Príjemcovia dostanú správu ako bežnú správu. Keď na ňu odpovedia, ich správa sa zobrazí ako bežná správa na vašej obrazovke CHATY. Ich odpoveď sa nepošle iným príjemcom vo vašom zozname rozosielania.
Poznámka: Vaše rozosielané správy budú doručené iba kontaktom, ktoré si vaše číslo uložili do adresára svojho telefónu. Ak váš kontakt nedostáva vaše rozosielané správy, overte, či si uložil vaše číslo do svojho adresára. Zoznamy rozosielania umožňujú jednej osobe súčasne komunikovať s viacerými. Ak chcete, aby príjemcovia vašej správy mohli medzi sebou navzájom komunikovať v skupine, vytvorte radšej skupinový chat.
Úprava zoznamu rozosielania
 1. Otvorte svoj zoznam rozosielania.
 2. Klepnite na Ďalšie možnosti
  > Info o zozname rozosielania.
 3. Na obrazovke s informáciami o zozname rozosielania môžete:
  • zmeniť názov svojho zoznamu rozosielania klepnutím na Upraviť
   ,
  • pridať do zoznamu nových príjemcov klepnutím na Pridať príjemcu...
   ,
  • odstrániť príjemcov klepnutím na Upraviť príjemcov a potom na ikonu x pri kontaktoch, ktoré chcete odstrániť, a následne na značku začiarknutia
   .
Odstránenie zoznamu rozosielania
 1. Podržte prst na zozname rozosielania, ktorý chcete odstrániť.
 2. Klepnite na Odstrániť zoznam rozosielania
  > ODSTRÁNIŤ. Môžete si vybrať, či sa majú odstrániť aj médiá.
Prípadne otvorte zoznam rozosielania, ktorý chcete odstrániť, potom klepnite na názov zoznamu rozosielania alebo príjemcov a následne na Odstrániť zoznam rozosielania > ODSTRÁNIŤ.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie