วิธีแก้ไขโปรไฟล์

Android
iOS
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
Mac
วิธีแก้ไขรูปโปรไฟล์
 1. เปิด WhatsApp
 2. กดตัวเลือก > การตั้งค่า > โปรไฟล์
 3. เลือกรูปโปรไฟล์
 4. หากคุณ:
  • มีรูปโปรไฟล์: กดเพิ่มเติม คุณสามารถเลือกดูรูปภาพ แก้ไขเพื่อถ่ายภาพใหม่ด้วยกล้องถ่ายรูป หรือเลือกรูปภาพจากแกลเลอรี หรือลบรูปภาพ
  • ไม่มีรูปโปรไฟล์: กดเพิ่ม คุณสามารถถ่ายภาพได้ด้วยกล้องถ่ายรูป หรือเลือกรูปภาพจากแกลเลอรี
วิธีแก้ไขชื่อโปรไฟล์
 1. เปิด WhatsApp
 2. กดตัวเลือก > การตั้งค่า > โปรไฟล์
 3. เลือกชื่อ
 4. กดแก้ไข จากนั้นป้อนชื่อใหม่
  • ชื่อต้องมีอักขระไม่เกิน 25 ตัว
 5. กดบันทึก
ชื่อโปรไฟล์ของคุณจะปรากฏแก่ผู้ใช้ในกลุ่มที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลรายชื่อของคุณลงในสมุดที่อยู่โทรศัพท์ของผู้ใช้เหล่านั้น
วิธีแก้ไขข้อมูล
 1. เปิด WhatsApp
 2. กดตัวเลือก > การตั้งค่า > โปรไฟล์
 3. เลือกข้อมูล
 4. กดแก้ไข จากนั้นป้อนข้อมูลใหม่
  • ข้อมูลต้องมีอักขระไม่เกิน 139 ตัว
  • ช่องข้อมูลของคุณไม่สามารถเว้นว่างได้
 5. กดบันทึก
หมายเหตุ:
 • คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อจัดการว่าใครสามารถเห็นรูปโปรไฟล์หรือข้อมูลของคุณได้
 • หากคุณบล็อคผู้ติดต่อ บุคคลนั้นจะไม่เห็นการอัปเดตรูปโปรไฟล์หรือข้อมูลของคุณ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่