วิธีแก้ไขโปรไฟล์

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
Mac
คุณสามารถแก้ไขรูปโปรไฟล์ ชื่อ และข้อมูลของคุณได้ในการตั้งค่าของ WhatsApp
วิธีแก้ไขรูปโปรไฟล์
 1. ไปที่การตั้งค่า WhatsApp
 2. แตะที่รูปโปรไฟล์
 3. หากคุณ:
  • ไม่มีรูปโปรไฟล์: แตะเพิ่มรูปภาพ คุณสามารถถ่ายรูป เลือกรูปภาพ หรือใช้อวาตาร์ได้
  • มีรูปโปรไฟล์: แตะแก้ไข > แก้ไข คุณสามารถลบรูปภาพ ใช้อวาตาร์ ถ่ายรูป หรือเลือกรูปภาพได้
วิธีแก้ไขชื่อโปรไฟล์
 1. ไปที่การตั้งค่า WhatsApp
 2. แตะรูปโปรไฟล์ แล้วแตะชื่อ
 3. ป้อนชื่อใหม่
  • ชื่อต้องมีอักขระไม่เกิน 25 ตัว
  • คุณสามารถเพิ่มอิโมจิได้โดยแตะ
 4. แตะเสร็จ
หมายเหตุ: ชื่อโปรไฟล์ของคุณจะปรากฏแก่ผู้ใช้ในกลุ่มที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลติดต่อของคุณลงในรายชื่อติดต่อในโทรศัพท์ของผู้ใช้เหล่านั้น
วิธีแก้ไขข้อมูล
 1. ไปที่การตั้งค่า WhatsApp
 2. แตะที่รูปโปรไฟล์
 3. แตะช่องข้อมูล
 4. คุณสามารถเลือกดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
  • เลือกตัวเลือกที่ป้อนข้อมูลไว้ล่วงหน้า
  • แตะช่องข้อมูลด้านข้างขณะนี้ตั้งไว้ว่าเพื่อแก้ไขข้อมูล ข้อมูลต้องมีอักขระไม่เกิน 139 ตัว
หมายเหตุ:
 • ช่องข้อมูลของคุณไม่สามารถเว้นว่างได้
 • คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อจัดการว่าใครสามารถเห็นรูปโปรไฟล์หรือข้อมูลของคุณได้
 • หากคุณบล็อคผู้ติดต่อ บุคคลนั้นจะไม่เห็นการอัปเดตรูปโปรไฟล์หรือข้อมูลของคุณ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่