Cara mengedit profil anda

Android
iPhone
KaiOS
Web dan Komputer meja
Windows
Anda boleh mengedit foto profil, nama dan maklumat perihalan anda dalam Tetapan WhatsApp.
Mengedit foto profil anda
 1. Pergi ke Seting WhatsApp.
 2. Ketik foto profil anda.
 3. Jika anda:
  • Tidak mempunyai foto profil: Ketik masukkan foto. Anda boleh Ambil Foto atau Pilih Foto atau Guna Avatar.
  • Mempunyai foto profil: Ketik Edit > Edit. Anda boleh Padam Foto, Guna Avatar, Ambil Foto, atau Pilih Foto.
Mengedit nama profil anda
 1. Pergi ke Seting WhatsApp.
 2. Ketik foto profil anda, kemudian ketik nama anda.
 3. Masukkan nama baharu anda.
  • Had nama ialah 25 aksara.
  • Anda boleh memasukkan emoji dengan mengetik
   .
 4. Ketik Selesai.
Nota: Nama profil anda dapat dilihat oleh pengguna dalam kumpulan yang tidak menyimpan maklumat hubungan anda dalam senarai kenalan telefon mereka.
Mengedit maklumat perihalan anda
 1. Pergi ke Seting WhatsApp.
 2. Ketik foto profil anda.
 3. Ketik medan PERIHAL.
 4. Anda sama ada boleh:
  • Pilih pilihan yang telah dipraisi.
  • Ketik maklumat perihalan anda di sebelah KINI DISETKAN KEPADA untuk menyesuaikannya. Had maklumat perihalan ialah 139 aksara.
Nota:
 • Maklumat perihalan anda tidak boleh kosong.
 • Anda boleh menukar seting privasi anda untuk menentukan individu yang dapat melihat foto profil atau maklumat perihalan anda.
 • Jika anda menyekat kenalan, individu tersebut tidak akan dapat melihat sebarang pengemaskinian foto profil atau maklumat perihalan anda.
Sumber berkaitan:
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak