วิธีล้างแชท

Android
iPhone
การล้างแชทช่วยให้คุณล้างข้อความทั้งหมดภายในแชท แชทจะยังคงแสดงในแท็บแชทของคุณ
การล้างแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
  1. ในแท็บแชท ให้ปัดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มที่ต้องการล้างไปทางซ้าย
  2. แตะเพิ่มเติม > ล้างแชท
  3. แตะลบทั้งหมดยกเว้นที่ติดดาวหรือลบข้อความทั้งหมด
การล้างแชททั้งหมดในครั้งเดียว
  1. ไปที่การตั้งค่า WhatsApp > แชท > ล้างแชททั้งหมด
  2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ >แตะล้างแชททั้งหมด
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่