Problémy s pripojením k službe WhatsApp

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Ak sa vám nedarí posielať či prijímať správy v aplikácii WhatsApp, je možné, že nemáte pripojenie na internet. Ak chcete zistiť, či je vaše zariadenie pripojené na internet:
 • Skontrolujte, či sa vedľa správ namiesto značky začiarknutia nezobrazuje ikona hodín. Ak áno, znamená to, že sa vaše správy nedoručujú.
 • Skontrolujte signál siete vášho zariadenia a zistite, či bliká alebo je prázdny.
Riešenie problémov
Väčšinu problémov s pripojením možno vyriešiť podľa niektorého z týchto postupov:
Nastavenia zariadenia
 • Reštartujte svoje zariadenie vypnutím a opätovným zapnutím.
 • Aktualizujte aplikáciu WhatsApp na najnovšiu verziu. Nájdete ju v obchode Apple App Store.
 • Otvorte Nastavenia
  iPhonu a zapnite a vypnite Režim lietadlo.
 • Otvorte Nastavenia
  iPhonu > klepnite na Mobilné a zapnite Mobilné dáta.
 • Otvorte Nastavenia
  iPhonu > klepnite na Wi-Fi a vypnite a zapnite Wi-Fi.
 • Aktualizujte alebo obnovte operačný systém iPhonu na najnovšiu verziu dostupnú pre vaše zariadenie.
Nastavenia Wi-Fi
 • Skúste sa pripojiť k iným Wi-Fi hotspotom.
 • Uistite sa, že je sieť Wi-Fi zapnutá aj v režime Môj čas na spánok.
 • Reštartujte Wi-Fi router.
 • Kontaktujte svojho mobilného operátora a uistite sa, že sú nastavenia APN nakonfigurované správne.
 • Otvorte Nastavenia
  iPhonu > klepnite na Všeobecné > Prenos alebo resetovanie iPhonu> Resetovanie>Resetovať nastavenia siete. Zadajte svoj prístupový kód. Vyberte Resetovať nastavenia siete. (Tým sa vymažú všetky vaše uložené heslá k Wi-Fi).
 • Ak sa nedokážete pripojiť k službe WhatsApp cez sieť Wi-Fi, ktorú obvykle nepoužívate, kontaktujte správcu siete.
 • Uistite sa, že nie ste pripojení cez spravovanú sieť Wi-Fi, napríklad vo vašej kancelárii alebo na univerzite. Nastavenia takýchto sietí môžu blokovať alebo obmedzovať pripojenie.
Ďalšie nastavenia
 • Ak používate odomknutý iPhone alebo predplatenú SIM kartu, budete zrejme musieť upraviť nastavenia APN vášho zariadenia pre vašu SIM kartu. Ak potrebujete podrobnejšie informácie alebo pokyny, obráťte sa na svojho mobilného operátora.
 • Služba WhatsApp nebola navrhnutá tak, aby sa používala s proxy serverom alebo službami VPN. Podporu pre takéto konfigurácie neposkytujeme.
 • Vypnite roaming.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie