Brak połączenia z WhatsAppem

Android
iPhone
KaiOS
Internet i komputer
Windows
Jeśli nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości w WhatsAppie, prawdopodobnie nie masz połączenia z Internetem. Aby upewnić się, czy urządzenie jest połączone z Internetem:
 • Sprawdź, czy obok Twoich wiadomości wyświetlana jest ikona zegara zamiast ikony haczyka. Ikona zegara oznacza, że Twoje wiadomości nie są dostarczane.
 • Sprawdź siłę sygnału na urządzeniu i zwróć uwagę, czy wskaźnik nie miga lub nie wskazuje braku połączenia.
Rozwiązywanie problemów
Oto możliwe rozwiązania dla większości problemów z połączeniem:
Ustawienia urządzenia
 • Zrestartuj urządzenie, wyłączając i włączając je ponownie.
 • Uaktualnij WhatsApp do najnowszej wersji dostępnej w Apple App Store.
 • Otwórz Ustawienia
  iPhone'a i włącz, a następnie wyłącz Tryb samolotowy.
 • Otwórz Ustawienia
  iPhone'a > stuknij Sieć komórkowa i włącz Dane komórkowe.
 • Otwórz Ustawienia
  iPhone'a > stuknij Wi-Fi i wyłącz, a następnie włącz Wi-Fi.
 • Uaktualnij lub przywróć system operacyjny iPhone'a do najnowszej wersji dla Twojego urządzenia.
Ustawienia Wi-Fi
 • Spróbuj połączyć się z inną siecią Wi-Fi.
 • Upewnij się, że sieć Wi-Fi pozostaje włączona w trybie skupienia Sen.
 • Uruchom ponownie router Wi-Fi.
 • Skontaktuj się z operatorem komórkowym i upewnij się, że ustawienia APN są poprawnie skonfigurowane.
 • Otwórz Ustawienia
  iPhone'a > stuknij Ogólne > Przenieś zawartość lub wyzeruj iPhone’a > Wyzeruj>Wyzeruj ustawienia sieciowe. Wprowadź hasło. Wybierz Wyzeruj ustawienia sieciowe (usunie to wszystkie zapisane hasła sieci Wi-Fi).
 • W razie problemów z połączeniem z WhatsApp podczas korzystania z sieci Wi-Fi, z którą zwykle się nie łączysz, skontaktuj się z administratorem sieci.
 • Upewnij się, że nie łączysz się z zarządzaną siecią Wi-Fi, np. w firmie lub na uczelni. Takie sieci mogą być skonfigurowane tak, aby blokować lub ograniczać połączenia.
Inne ustawienia
 • Jeśli korzystasz z iPhone'a ze zdjętą blokadą lub z przedpłaconą kartą SIM, prawdopodobnie musisz zmienić ustawienia APN urządzenia dla Twojej karty SIM. Skontaktuj się z operatorem komórkowym, aby uzyskać pomoc.
 • Aplikacja WhatsApp nie jest przeznaczona do użytku na serwerze proxy lub w ramach usługi VPN. Nie obsługujemy takich konfiguracji.
 • Wyłącz roaming.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie