قانون Shine the Light کالیفرنیا چیست و ما چگونه از آن پیروی می‌کنیم؟

قانون Shine the Light کالیفرنیا به ساکنان کالیفرنیا این حق را می‌دهد که سالی یکبار از شرکت‌ها سؤال کنند که چه اطلاعات شخصی را برای اهداف بازاریابی مستقیم با اشخاص ثالث به‌اشتراک می‌گذارند. درباره آنچه به‌عنوان اطلاعات شخصی تحت این مصوبه درنظر گرفته می‌شود اطلاعات بیشتری کسب کنید.
اگر می‌خواهید تحت قانون Shine the Light اطلاعات بیشتری کسب کنید، می‌توانید ازطریق این فرم با ما تماس بگیرید یا درخواستتان را به نشانی ‎1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 ارسال کنید.

آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟

بله
خیر