ไม่เห็นข้อมูลโปรไฟล์ของรายชื่อติดต่อ

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวช่วยให้คุณซ่อนเวลาออนไลน์ล่าสุดและสถานะออนไลน์ รูปโปรไฟล์ ข้อมูล สถานะ หรือใบตอบรับการเปิดอ่านของคุณได้ คุณอาจไม่เห็นข้อมูลดังกล่าวของบุคคลอื่นเนื่องจากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านั้น
สาเหตุต่อไปนี้อาจทำให้คุณไม่เห็นเวลาออนไลน์ล่าสุดและสถานะออนไลน์ รูปโปรไฟล์ ข้อมูล สถานะ หรือใบตอบรับการเปิดอ่านของบุคคลอื่น
  • มีปัญหาเครือข่ายชั่วคราว
  • คุณหรือผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเวลาออนไลน์ล่าสุดและสถานะออนไลน์ หรือรูปโปรไฟล์
  • คุณและผู้ใช้จำเป็นต้องซิงค์รายชื่อติดต่ออีกครั้ง
  • ผู้ติดต่อบล็อคคุณ
  • คุณอาจไม่ได้บันทึกบุคคลเหล่านั้นเป็นรายชื่อติดต่อ
  • บุคคลเหล่านั้นอาจไม่ได้บันทึกคุณเป็นรายชื่อติดต่อ
  • บุคคลเหล่านั้นอาจไม่เคยส่งข้อความถึงคุณมาก่อน
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่