Nu se afișează informațiile de profil ale unui contact

Setările de confidențialitate vă permit să vă ascundeți ultima accesare și starea conectat/ă, poza de profil, rubrica Info, starea sau confirmările de citire. În funcție de setările de confidențialitate ale altor persoane, este posibil să nu le vedeți informațiile.
Dacă nu puteți vedea ultima accesare și starea conectat/ă, poza de profil, rubrica Info, starea sau confirmările de citire ale altei persoane, cauza poate fi una dintre situațiile de mai jos:
  • a apărut o problemă temporară de conexiune;
  • dvs. sau utilizatorul v-ați schimbat setările de confidențialitate pentru ultima accesare și starea conectat/ă sau pentru poza de profil;
  • atât dumneavoastră, cât și utilizatorul respectiv trebuie să vă resincronizați contactele;
  • contactul respectiv v-a blocat.
  • S-ar putea să nu îl fi salvat în lista dvs. de contacte.
  • S-ar putea să nu vă fi salvat în lista sa de contacte.
  • S-ar putea să nu vă mai fi trimis mesaje.
Ţi-am răspuns la întrebare?
Da
Nu