לא ניתן לראות פרטי פרופיל של איש קשר

הגדרות הפרטיות מאפשרות לכם להסתיר את תמונת הפרופיל, מתי נראיתם לאחרונה ואם אתם מחוברים, הפרטים בקטע 'אודות', הסטטוס ואישורי קריאה. ייתכן שלא תוכלו לראות פרטים של אנשים אחרים בגלל האופן שבו הם הגדירו את הפרטיות שלהם.
אם אתם לא רואים את תמונת הפרופיל, נראה/תה לאחרונה ומחובר/ת, אודות, סטטוס ואישורי קריאה של איש קשר, ייתכן שהסיבה לכך היא אחת מאלה:
  • קיימת בעיית רשת זמנית.
  • הגדרות הפרטיות של הפיצ'רים 'נראה/תה לאחרונה' ו'מחובר/ת' או של תמונת הפרופיל השתנו על ידכם או על ידי איש הקשר.
  • אתם ואיש הקשר צריכים לסנכרן מחדש את רשימת אנשי הקשר.
  • איש הקשר חסם אתכם.
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא