Nie widzę informacji profilowych kontaktu

Android
iOS
Możesz ukryć swoje informacje „aktywny(-a)” i „widziano”, zdjęcie profilowe, informacje „O mnie”, relacje i potwierdzenia odczytu przed innymi użytkownikami.
Informacje „aktywny(-a)” i „widziano”, zdjęcie profilowe, informacje „O mnie”, relacje i potwierdzenia odczytu innej osoby mogą być dla Ciebie niewidoczne z następujących powodów:

Zdjęcie profilowe w powiadomieniach

Gdy Twoje kontakty otrzymują od Ciebie wiadomość i mają włączone powiadomienia, w ich powiadomieniu wyświetla się Twoje zdjęcie profilowe, o ile nie zmienisz swoich ustawień prywatności.
Aby wybrać, kto może zobaczyć Twoje zdjęcie profilowe:
  1. Kliknij
    more options
    > Ustawienia > Prywatność > Zdjęcie profilowe.
  2. Wybierz Wszyscy, Moje kontakty, Moje kontakty oprócz… lub Nikt.

Powiązane źródła:

Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?

Tak
Nie