วิธีเพิ่มและลบสมาชิกกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
Mac
คุณสามารถเพิ่มหรือลบสมาชิกกลุ่มได้หากคุณเป็นผู้ดูแลกลุ่ม กลุ่มมีสมาชิกได้สูงสุด 1,024 คน
วิธีเพิ่มสมาชิก
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นกดตัวเลือก > เพิ่มสมาชิก
    • หรือเลือกกลุ่มในรายการแชท จากนั้นกดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม > เพิ่มสมาชิก
  2. ค้นหาหรือเลือกผู้ติดต่อที่จะเพิ่มลงในกลุ่ม
  3. กดเสร็จสิ้น
วิธีลบสมาชิก
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นกดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม
    • หรือเลือกกลุ่มในรายการแชท จากนั้นกดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม
  2. เลือกสมาชิกที่คุณต้องการลบ
  3. กดตัวเลือก > ลบออกจากกลุ่ม > ลบ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่