วิธีเพิ่มและลบสมาชิกกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
คุณสามารถเพิ่มหรือลบสมาชิกกลุ่มได้หากคุณเป็นผู้ดูแลกลุ่ม
การเพิ่มสมาชิก
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  2. แตะเพิ่มสมาชิก
  3. ค้นหาหรือเลือกรายชื่อติดต่อที่จะเพิ่มลงในกลุ่ม
  4. แตะที่เครื่องหมายถูกสีเขียว
    เมื่อคุณดำเนินการเสร็จ
การลบสมาชิก
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  2. แตะที่สมาชิกที่คุณต้องการลบ
  3. แตะลบ {สมาชิก} > ตกลง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่