Jak dodawać i usuwać uczestników grupy?

Android
iPhone
KaiOS
Internet i komputer
Windows
Możesz dodawać i usuwać uczestników grupy, jeśli jesteś jej administratorem.
Dodawanie uczestników
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp, a następnie dotknij tematu grupy.
  • Możesz także dotknąć i przytrzymać grupę na karcie CZATY. Następnie dotknij więcej opcji
   > Informacje o grupie.
 2. Dotknij Dodaj uczestników
  .
 3. Wyszukaj lub wybierz kontakty, które chcesz dodać do grupy.
 4. Kiedy skończysz, dotknij zielonej ikony z haczykiem
  .
Usuwanie uczestników
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp, a następnie dotknij tematu grupy.
  • Możesz także dotknąć i przytrzymać grupę na karcie CZATY. Następnie dotknij więcej opcji
   > Informacje o grupie.
 2. Dotknij uczestnika, którego chcesz usunąć.
 3. Dotknij Usuń {uczestnik} > OK.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie