כיצד לצרף ולהסיר משתתפים מקבוצה

Android
iPhone
KaiOS
באינטרנט ובמחשב
Windows
תוכלו לצרף ולהסיר משתתפים בקבוצה אם אתם מנהלי קבוצה.
צירוף משתתפים
  1. פתחו את הצ'אט הקבוצתי ב-WhatsApp ולחצו על Options (אפשרויות) > Add participants (צירוף משתתפים).
    • לחלופין, בחרו את הקבוצה ברשימת הצ'אטים ואז הקישו על Options (אפשרויות) > Group info (פרטי הקבוצה) > Add participants (צירוף משתתפים).
  2. חפשו או בחרו אנשי קשר לצירוף לקבוצה.
  3. הקישו על Done (סיום).
הסרת משתתפים
  1. פתחו את הצ'אט הקבוצתי ב-WhatsApp ולחצו על Options (אפשרויות) > Group info (פרטי הקבוצה).
    • לחלופין, בחרו את הקבוצה ברשימת הצ'אטים וארז הקישו על Options (אפשרויות) > Group info (פרטי הקבוצה).
  2. בחרו את המשתתף/ת שאתם רוצים להסיר.
  3. לחצו על Options (אפשרויות) > Remove from group (הסרה מהקבוצה) > REMOVE (הסרה).
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא