چگونگی افزودن و حذف اعضای گروه

اندروید
iPhone
وب و دسکتاپ
Windows
اگر مدیر گروه باشید می‌توانید اعضا را به گروه اضافه یا از گروه حذف کنید.
افزودن اعضا
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس عنوان گروه را بزنید.
  • یا اینکه در برگه گفتگوها، گروه را به چپ بکشید. سپس بیشتر > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. افزودن اعضا
  را بزنید.
 3. مخاطبان مورد نظر برای افزودن به گروه را جستجو یا انتخاب کنید.
 4. افزودن > افزودن را بزنید.
حذف اعضا
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس عنوان گروه را بزنید.
  • یا اینکه در برگه گفتگوها، گروه را به چپ بکشید. سپس بیشتر > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. روی عضو مورد نظر برای حذف بزنید.
 3. حذف از گروه > حذف را بزنید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر