วิธีบล็อคผู้ดูแลกลุ่ม

ระบบไม่สามารถบล็อคกลุ่มได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถออกจากกลุ่มและบล็อคผู้ดูแลกลุ่มได้
สำหรับ Android, iPhone และ KaiOS คุณสามารถเลือกได้ว่าใครบ้างที่สามารถเพิ่มคุณลงในกลุ่มได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของกลุ่ม
วิธีบล็อคผู้ดูแลที่ไม่มีหมายเลขอยู่ในสมุดที่อยู่โทรศัพท์ของคุณ
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหรือคลิกหัวข้อกลุ่ม
 2. แตะหรือคลิกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลที่คุณต้องการบล็อค
 3. เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้แตะหรือคลิกส่งข้อความถึง {หมายเลขโทรศัพท์} หรือส่งข้อความ
 4. แชทว่างกับผู้ดูแลจะเปิดขึ้น แตะหรือคลิกหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ด้านบน
 5. แตะหรือคลิกบล็อค > บล็อค
วิธีบล็อคผู้ดูแลที่มีหมายเลขอยู่ในสมุดที่อยู่โทรศัพท์ของคุณ
Android
 1. ไปที่ WhatsApp > แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า > บัญชี > ความเป็นส่วนตัว > รายชื่อติดต่อที่ถูกบล็อค
 2. แตะ
 3. แตะชื่อผู้ดูแลจากรายชื่อติดต่อ
iPhone
 1. ไปที่ WhatsApp > การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บล็อคอยู่
 2. แตะเพิ่มใหม่
 3. แตะชื่อผู้ดูแลจากรายชื่อติดต่อ
KaiOS
 1. เปิด WhatsApp > กดตัวเลือก > การตั้งค่า > ตกลง
 2. เลือกบัญชี > ความเป็นส่วนตัว > เปิด
 3. เลือกบล็อคอยู่ > เพิ่มใหม่
 4. เลือกชื่อผู้ดูแลจากรายชื่อติดต่อ
 5. กดบล็อค
Web และ Desktop
 1. คลิกเมนู (
  หรือ
  ) ด้านบนรายการแชทใน WhatsApp
 2. คลิกการตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > รายชื่อติดต่อที่ถูกบล็อค
 3. คลิกเพิ่มรายชื่อติดต่อที่ถูกบล็อค
 4. ค้นหาและคลิกชื่อของผู้ดูแล
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่