Prihlásenie a odhlásenie

Web a počítač
Windows
Prihlásenie
Ak sa chcete prihlásiť do účtu WhatsApp cez aplikáciu WhatsApp Web, WhatsApp Desktop alebo zo zariadenia Portal, musíte pomocou svojho telefónu naskenovať QR kód.
 1. Otvorte WhatsApp vo svojom telefóne.
  • Android: Klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
   .
  • iPhone: Otvorte Nastavenia aplikácie WhatsApp.
 2. Klepnite na Prepojené zariadenia.
  • Android: Klepnite na PREPOJIŤ ZARIADENIE. Ak zariadenie používa biometrické overovanie, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak nemáte zapnuté biometrické overovanie, zobrazí sa výzva na zadanie kódu PIN, ktorý používate na odomknutie telefónu.
  • iPhone: Klepnite na Prepojiť zariadenie. V systéme iOS 14 a novších verziách použite na odomknutie funkciu Touch ID alebo Face ID. Ak nemáte zapnuté biometrické overovanie, zobrazí sa výzva na zadanie kódu PIN, ktorý používate na odomknutie telefónu.
 3. Telefónom naskenujte QR kód z obrazovky počítača alebo zariadenia Portal.
 4. Keď sa zobrazí výzva, klepnite alebo kliknite na možnosť Hotovo.
Upozornenie: Overovanie vykonáva operačný systém vášho zariadenia pomocou biometrických údajov, ktoré sú v ňom uložené. WhatsApp nemá prístup k biometrickým údajom, ktoré uložil operačný systém vášho zariadenia.
Odhlásenie
Z aplikácie WhatsApp Web alebo z WhatsApp Desktop sa môžete odhlásiť v telefóne, počítači alebo zariadení Portal.
Odhlásenie z počítača alebo zariadenia Portal
 1. Otvorte WhatsApp Web alebo WhatsApp Desktop.
 2. Kliknite na ikonu ponuky (
  alebo
  ) nad zoznamom chatov > Odhlásiť.
Odhlásenie z telefónu
 1. Otvorte WhatsApp vo svojom telefóne.
  • Android: Klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
   > Prepojené zariadenia.
  • iPhone: Otvorte Nastavenia aplikácie WhatsApp > klepnite na Prepojené zariadenia.
 2. Klepnite na zariadenie.
 3. Klepnite na ODHLÁSIŤ.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie