วิธีสร้างและจัดการแค็ตตาล็อก

Android
iPhone
เว็บและเดสก์ท็อป
เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อเสนอล่าสุดของคุณได้ง่าย ให้อัปเดตแค็ตตาล็อกของคุณอยู่เสมอ
วิธีเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ
วิธีเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการลงในแค็ตตาล็อก:
 1. คลิกเพิ่มเติม
  |
  > แค็ตตาล็อกที่ด้านบนของรายการแชท
 2. คลิกเพิ่มรายการใหม่
 3. คลิกเพิ่มรูปภาพเพื่ออัปโหลดรูปภาพสูงสุด 10 รูปจากไฟล์
 4. ป้อนชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการพร้อมกับรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น
  • ราคา
  • คำอธิบาย
  • ลิงก์เว็บไซต์
  • รหัสผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 5. คลิกเพิ่มลงในแค็ตตาล็อกเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในแค็ตตาล็อก
หมายเหตุ: ทุกรูปที่อัปโหลดไปยังแค็ตตาล็อกจะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่ารูปภาพ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการเป็นไปตามนโยบายการค้าของ WhatsApp
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะถูกเพิ่มลงในแค็ตตาล็อกโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากถูกปฏิเสธ ไอคอนเครื่องหมายตกใจสีแดงจะแสดงถัดจากรูปภาพ
หากคุณคิดว่ารายการของคุณถูกปฏิเสธอย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถอุทธรณ์คำตัดสินได้:
 1. คลิกรายการที่ถูกปฏิเสธ
 2. คลิกขอรับการตรวจสอบอีกครั้ง
 3. ป้อนเหตุผลสำหรับคำขอ
 4. คลิกดำเนินการต่อ
 5. หากคุณตรวจสอบนโยบายการค้าของ WhatsApp แล้วและการอุทธรณ์ของคุณถูกปฏิเสธ ให้ตอบกลับเราพร้อมอธิบายคำขอตรวจสอบครั้งที่สามของคุณ
วิธีควบคุมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้
วิธีซ่อนรายการแค็ตตาล็อก
 1. เปิดแอป WhatsApp Business
 2. คลิกเพิ่มเติม
  |
  > แค็ตตาล็อกที่ด้านบนของรายการแชท
 3. คลิกที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ > แก้ไข
 4. เลือกซ่อนรายการ
 5. คลิกบันทึก
 6. หรือวางเมาส์เหนือรายการบนหน้าจอแค็ตตาล็อก จากนั้นคลิกเพิ่มเติม
  |
  > ซ่อนรายการ
  หมายเหตุ: รายการที่ซ่อนอยู่จะยังคงปรากฏในตัวจัดการแค็ตตาล็อกโดยมี
  อยู่เหนือรูปภาพรายการ ในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ จะมีข้อความปรากฏขึ้นโดยระบุว่าคุณได้ซ่อนรายการนี้ไว้
วิธีเลิกซ่อนรายการแค็ตตาล็อก
 1. คลิกเพิ่มเติม
  |
  > แค็ตตาล็อกที่ด้านบนของรายการแชท
 2. คลิกที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ > แก้ไข
 3. ยกเลิกการเลือกซ่อนรายการ
 4. คลิกบันทึก
 5. หรือวางเมาส์เหนือรายการบนหน้าจอแค็ตตาล็อก จากนั้นคลิกเพิ่มเติม
  |
  > แสดงรายการ
วิธีลบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
วิธีลบผลิตภัณฑ์หรือบริการออกจากแค็ตตาล็อก:
 1. คลิกเพิ่มเติม
  |
  > แค็ตตาล็อกที่ด้านบนของรายการแชท
 2. เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 3. เลื่อนลงไปด้านล่างของส่วนรายละเอียดผลิตภัณฑ์
 4. คลิกลบรายการ
 5. คลิกตกลง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่