บัญชีธุรกิจที่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน

WhatsApp กำลังสำรวจวิธีเพื่อให้คุณได้เชื่อมต่อกับธุรกิจที่มีความสำคัญกับคุณ
เครื่องหมายสีเขียว
ที่อยู่ถัดจากชื่อผู้ติดต่อช่วยยืนยันว่าบัญชีธุรกิจนี้มีตัวตนจริงและเป็นที่รู้จัก
หากต้องการให้ธุรกิจหยุดติดต่อคุณ เรียนรู้วิธีบล็อคธุรกิจบน Android หรือ iPhone
หมายเหตุ: เราจำกัดการยืนยันธุรกิจบน WhatsApp ไว้สำหรับบางธุรกิจที่เข้าร่วมโปรแกรมนำร่องแบบปิด
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่