วิธีโทรเสียงแบบกลุ่ม

Android
iPhone
การโทรแบบกลุ่มช่วยให้สมาชิกเข้าร่วมการโทรเสียงแบบกลุ่ม WhatsApp ได้สูงสุด 32 คนหากคุณใช้ WhatsApp เวอร์ชันล่าสุด การโทรเสียงใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ และไม่ได้ใช้เวลาโทรจากแพ็กเกจมือถือ แต่อาจมีค่าเน็ตมือถือ เมื่อมีสายการโทรเสียงแบบกลุ่มเข้ามา หน้าจอเรียกเข้า "เสียง WhatsApp..." จะแสดงสมาชิกที่อยู่ในสาย และผู้ติดต่อคนแรกที่แสดงจะเป็นสมาชิกที่เพิ่มคุณ ประวัติการโทรเสียงแบบกลุ่มจะปรากฏในแท็บการโทร คุณสามารถแตะประวัติการโทรเพื่อดูสมาชิกในสายโทรได้ คุณยังสามารถเข้าร่วมสายที่ไม่ได้รับในตอนแรกได้ หากการโทรนั้นยังคงดำเนินอยู่
วิธีโทรเสียงแบบกลุ่ม
วิธีโทรเสียงแบบกลุ่มจากแชทกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มที่ต้องการโทรหา
 • หากแชทกลุ่มมีสมาชิก 33 คนขึ้นไป ให้แตะการโทรกลุ่ม
  ค้นหาผู้ติดต่อที่ต้องการเพิ่มลงในสาย แล้วแตะการโทรเสียง
 • หากแชทกลุ่มมีสมาชิก 32 คนหรือน้อยกว่า ให้แตะการโทรเสียง
  เฉพาะสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นที่เข้าร่วมได้
วิธีโทรเสียงแบบกลุ่มจากแท็บการโทร
 1. เปิด WhatsApp จากนั้นแตะแท็บการโทร
 2. แตะการโทรใหม่
  > การโทรกลุ่มใหม่
 3. ค้นหาผู้ติดต่อที่ต้องการเพิ่มลงในสาย แล้วแตะการโทรเสียง
วิธีโทรเสียงแบบกลุ่มจากแชทส่วนตัว
 1. เปิดแชทส่วนตัวกับผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทรหา
 2. แตะการโทรเสียง
 3. เมื่อผู้ติดต่อรับสายแล้ว ให้แตะเปิด
  > เพิ่มสมาชิก
 4. ค้นหาผู้ติดต่ออื่นที่ต้องการเพิ่มลงในสาย แล้วแตะเพิ่ม
 5. แตะเพิ่มสมาชิก
  หากคุณต้องการเพิ่มผู้ติดต่อคนอื่น
วิธีเข้าร่วมการโทรเสียงแบบกลุ่ม
วิธีเข้าร่วมสายเรียกเข้าการโทรเสียงแบบกลุ่ม
 1. คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนเชิญคุณเข้าร่วมการโทรเสียงแบบกลุ่ม
 2. แตะการแจ้งเตือนเพื่อเปิดหน้าจอรายละเอียดการโทร
 3. จากหน้าจอนี้ คุณสามารถดูตัวอย่างสมาชิกในสายและผู้ที่ได้รับเชิญคนอื่นๆ ได้
 4. แตะเข้าร่วมเพื่อเข้าร่วมการโทร
 5. ขณะที่อยู่ในสาย คุณสามารถแตะเปิด
  เพื่อเปิดหน้าจอข้อมูลการโทร
  • แตะเพิ่มสมาชิกเพื่อเพิ่มผู้ติดต่ออื่นลงในสาย
  • แตะโทรเพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ได้รับเชิญแล้ว
วิธีเข้าร่วมการโทรเสียงแบบกลุ่มที่ไม่ได้รับ
 1. เปิด WhatsApp จากนั้นแตะแท็บการโทร
 2. หากการโทรเริ่มต้นจากแชทกลุ่ม คุณสามารถเข้าร่วมได้โดยเปิดแชทนั้นแล้วแตะเข้าร่วม
 3. หากการโทรกำลังดำเนินอยู่ ให้แตะสายที่คุณต้องการเข้าร่วม การดำเนินการนี้จะเปิดหน้าจอข้อมูลการโทร
 4. แตะเข้าร่วม
วิธีปิดเสียงสมาชิกคนอื่นๆ
คุณสามารถปิดเสียงสมาชิกคนอื่นๆ ในการโทรกลุ่มได้ หากต้องการดำเนินการ ให้แตะชื่อสมาชิกค้างไว้ จากนั้นกด "ปิดเสียง" สมาชิกสามารถเลิกปิดเสียงตัวเองได้ทุกเมื่อโดยการแตะที่ไอคอนไมโครโฟน คุณสามารถส่งข้อความถึงสมาชิกได้โดยตรงในการโทรกลุ่มโดยการแตะไทล์ของสมาชิกค้างไว้
หมายเหตุ:
 • ระหว่างการโทรเสียงแบบกลุ่ม คุณไม่สามารถสลับการโทรไปเป็นวิดีโอคอลได้
 • คุณไม่สามารถลบผู้ติดต่อระหว่างอยู่ในสายการโทรเสียงแบบกลุ่มได้ ผู้ติดต่อจะต้องวางสายเพื่อตัดสาย
 • แม้ว่าคุณจะอยู่ในการโทรเสียงแบบกลุ่มกับคนที่คุณบล็อคไว้ได้ แต่คุณจะไม่สามารถเพิ่มผู้ติดต่อที่คุณบล็อคหรือบล็อคคุณไว้เข้ามาในสายได้
 • การโทรเสียงสามารถใช้งานได้บน iPhone ที่ใช้ iOS 12 ขึ้นไป
 • คุณไม่สามารถโทรหาหมายเลขบริการฉุกเฉินผ่าน WhatsApp ได้ เช่น 191 ในไทย หากต้องการโทรหาหมายเลขฉุกเฉิน คุณจะต้องใช้ช่องทางอื่นในการติดต่อ
 • เนื่องจากเราไม่รองรับการโทรกลุ่มบนเดสก์ท็อปหรือเว็บ บุคคลที่คุณโทรหาจะรับสายได้เฉพาะในอุปกรณ์หลักเท่านั้น
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
 • วิธีโทรเสียงบน: Android | iPhone
 • วิธีโทรเสียงแบบกลุ่มบน Android
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่