Uskutočnenie skupinového hlasového hovoru

Android
iPhone
Ak máte najnovšiu verziu aplikácie WhatsApp, do skupinového hlasového hovoru sa bude môcť vďaka funkcii skupinových hovorov zapojiť až 32 účastníkov. Pri hovoroch aplikácia používa internetové pripojenie vášho telefónu namiesto predplatených minút v rámci vášho mobilného paušálu. Dátové pripojenie môže byť spoplatnené. Pri prichádzajúcom skupinovom hlasovom hovore sa vám na obrazovke Hlasový hovor WhatsApp... zobrazia účastníci hovoru. Prvý kontakt v zozname je účastník, ktorý vás pridal do hovoru. História skupinových hlasových hovorov je k dispozícii na karte Hovory. Klepnutím na históriu hovoru môžete zobraziť účastníkov daného hovoru. Môžete sa tiež pripojiť k zmeškaným hovorom, ak ešte prebiehajú.
Uskutočnenie skupinového hlasového hovoru
Ako uskutočniť skupinový hlasový hovor zo skupinového chatu
 1. Otvorte chat so skupinou, v rámci ktorej chcete uskutočniť hlasový hovor.
 • Ak má skupinový chat 33 alebo viac účastníkov, klepnite na ikonu Skupinový hovor
  . Vyhľadajte kontakty, ktoré chcete pridať do hovoru, a potom klepnite na ikonu Hlasový hovor
  .
 • Ak má skupinový chat 32 alebo menej účastníkov, klepnite na ikonu Hlasový hovor
  . Zúčastniť sa môžu len členovia skupiny.
Ako uskutočniť skupinový hlasový hovor z karty Hovory
 1. Otvorte WhatsApp a potom klepnite na kartu Hovory.
 2. Klepnite na ikonu Nový hovor
  a potom na Nový skupinový hovor.
 3. Vyhľadajte kontakty, ktoré chcete pridať do hovoru, a potom klepnite na ikonu Hlasový hovor
  .
Ako uskutočniť hlasový hovor z individuálneho chatu
 1. Otvorte individuálny chat s niektorým z kontaktov, ktorému chcete zavolať.
 2. Klepnite na ikonu Hlasový hovor
  .
 3. Keď kontakt prijme hovor, klepnite na ikonu Otvoriť
  a potom na Pridať účastníka.
 4. Vyhľadajte ďalší kontakt, ktorý chcete pridať do hovoru, a potom klepnite na Pridať.
 5. Ak chcete pridať ďalšie kontakty, klepnite na ikonu Pridať účastníka
  .
Pripojenie sa ku skupinovému hlasovému hovoru
Ako sa pripojiť k prichádzajúcemu skupinovému hlasovému hovoru
 1. Keď vás niekto pozve, aby ste sa pripojili ku skupinovému hlasovému hovoru, dostanete hlásenie.
 2. Klepnutím na hlásenie otvoríte obrazovku s podrobnosťami o hovore.
 3. Na tejto obrazovke si môžete prezrieť zoznam účastníkov hovoru a ďalších pozvaných.
 4. Ak sa chcete k hovoru pripojiť, klepnite na Pripojiť sa.
 5. Kým prebieha hovor, klepnite na ikonu Otvoriť
  . Otvorí sa vám obrazovka s informáciami o hovore.
  • Ak chcete pridať k hovoru ďalšie kontakty, klepnite na Pridať účastníka.
  • Klepnutím na Zazvoniť odošlete hlásenie ľuďom, ktorí už boli pozvaní.
Ako sa pripojiť k zmeškanému skupinovému hlasovému hovoru
 1. Otvorte WhatsApp a potom klepnite na kartu Hovory.
 2. Ak sa chcete pripojiť k hovoru, ktorý sa začal v skupinovom chate, otvorte príslušný chat a klepnite na Pripojiť sa.
 3. Ak hovor, ku ktorému sa chcete pripojiť, stále prebieha, klepnite naň. Otvorí sa vám obrazovka s informáciami o hovore.
 4. Klepnite na Pripojiť sa.
Stíšenie inej osoby
V skupinovom hovore môžete iných účastníkov stíšiť. Stačí, ak podržíte prst na mene účastníka. Potom stlačte Stíšiť. Účastník môže stíšenie kedykoľvek zrušiť klepnutím na ikonu mikrofónu. Ak chcete účastníkovi v skupinovom hovore priamo napísať, klepnite a podržte jeho dlaždičku.
Upozornenie:
 • Počas skupinového hlasového hovoru nebudete môcť prepnúť hovor na videohovor.
 • Počas prebiehajúceho skupinového hlasového hovoru nemôžete odobrať kontakt. Kontakt sa odpojí od hovoru, až keď zavesí.
 • Aj keď sa môžete zúčastniť skupinového hlasového hovoru s kontaktom, ktorý ste zablokovali, do hovoru nemôžete pridať kontakt, ktorý ste zablokovali vy, ani kontakt, ktorý zablokoval vás.
 • Hlasové hovory sú k dispozícii v iPhonoch so systémom iOS 12 alebo novším.
 • Cez WhatsApp nemožno volať na núdzové čísla (ako je napríklad 112 v Európe). Ak potrebujete volať na núdzové čísla, musíte využiť iné komunikačné prostriedky.
 • Hlasové hovory nie sú podporované v počítačovej ani webovej aplikácii. Kontakt, ktorému voláte, teda bude môcť hovor prijať len vo svojom primárnom zariadení.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie