Jak wykonać grupowe połączenie głosowe?

Android
iPhone
Grupowe połączenie głosowe pozwala dołączyć do połączenia grupowego maksymalnie 32 uczestnikom w przypadku korzystania z najnowszej wersji WhatsAppa. Połączenia głosowe WhatsApp wykorzystują połączenie internetowe telefonu, a nie minuty zawarte w Twoim abonamencie. Mogą obowiązywać opłaty za przesyłanie danych. Jeśli otrzymasz grupowe połączenie głosowe, na ekranie Audio WhatsApp... wyświetleni będą wszyscy uczestnicy tego połączenia, a pierwszy kontakt na liście to osoba, która Cię dodała. Historia grupowych połączeń głosowych będzie dostępna w karcie Połączenia. Możesz stuknąć historię połączenia, aby zobaczyć osoby, które w nim uczestniczyły. Możesz też dołączyć do nieodebranych połączeń, jeśli jeszcze trwają.
Wykonywanie grupowego połączenia głosowego
Wykonywanie grupowego połączenia głosowego z czatu grupowego
 1. Otwórz czat grupowy, w którym chcesz wykonać połączenie głosowe.
 • Jeśli w grupie jest 33 lub więcej uczestników, stuknij Połączenie grupowe
  . Wyszukaj kontakty, które chcesz dodać do połączenia, następnie stuknij Połączenie głosowe
  .
 • Jeśli w grupie jest 32 lub mniej uczestników, stuknij Połączenie głosowe
  . Tylko członkowie grupy mogą uczestniczyć w połączeniu.
Wykonywanie grupowego połączenia głosowego z karty Połączenia
 1. Otwórz WhatsApp, następnie stuknij kartę Połączenia.
 2. Stuknij Nowe połączenie
  > Nowe połączenie grupowe.
 3. Wyszukaj kontakty, które chcesz dodać do połączenia, następnie stuknij Połączenie głosowe
  .
Wykonywanie grupowego połączenia wideo z czatu indywidualnego
 1. Otwórz czat z jednym z kontaktów, z którym chcesz nawiązać połączenie głosowe.
 2. Stuknij Połączenie głosowe
  .
 3. Kiedy kontakt odbierze połączenie, stuknij Otwórz
  > Dodaj uczestnika.
 4. Wyszukaj kolejny kontakt, który chcesz dodać do połączenia, następnie stuknij Dodaj.
 5. Stuknij Dodaj uczestnika
  , jeśli chcesz dodać więcej kontaktów.
Dołączanie do grupowego połączenia głosowego
Dołączanie do przychodzącego grupowego połączenia głosowego
 1. Otrzymasz powiadomienie, kiedy ktoś zaprosi Cię do grupowego połączenia głosowego.
 2. Stuknij powiadomienie, aby otworzyć ekran ze szczegółami połączenia.
 3. Na tym ekranie możesz zobaczyć uczestników połączenia i pozostałe zaproszone osoby.
 4. Stuknij Dołącz, aby dołączyć do połączenia.
 5. Podczas połączenia stuknij Otwórz
  , aby otworzyć ekran z informacjami o połączeniu.
  • Stuknij Dodaj uczestnika, aby dodać więcej kontaktów do połączenia.
  • Stuknij Zadzwoń, aby wysłać powiadomienie osobom, które zostały już zaproszone.
Dołączanie do nieodebranych połączeń głosowych
 1. Otwórz WhatsApp, następnie stuknij kartę Połączenia.
 2. Jeśli połączenie zostało rozpoczęte w czacie grupowym, możesz dołączyć do niego, otwierając ten czat i stukając Dołącz.
 3. Jeśli rozmowa trwa, stuknij połączenie, do którego chcesz dołączyć. Otworzy to ekran informacji o połączeniu.
 4. Stuknij Dołącz.
Wyciszanie innego użytkownika
Możesz wyciszyć innych uczestników połączenia grupowego. Aby to zrobić, stuknij i przytrzymaj imię danego uczestnika. Następnie naciśnij Wycisz. Uczestnik może wyłączyć wyciszenie w dowolnym momencie poprzez stuknięcie ikony mikrofonu. Możesz wysłać wiadomość bezpośrednio do uczestnika z połączenia głosowego. Aby to zrobić, stuknij i przytrzymaj jego kafelek.
Uwaga:
 • Podczas grupowego połączenia głosowego nie można przełączyć na połączenie wideo.
 • Nie możesz usunąć kontaktu podczas połączenia grupowego. Ta osoba musiałaby sama się rozłączyć, aby opuścić połączenie.
 • Chociaż można wziąć udział w grupowym połączeniu głosowym z osobą, którą się zablokowało, nie można dodać do połączenia zablokowanej osoby ani osoby, która zablokowała Ciebie.
 • Połączenia głosowe są dostępne na telefonach iPhone z systemem iOS 12 lub nowszym.
 • WhatsApp nie zapewnia dostępu do połączeń alarmowych (np. 112 w Polsce lub 911 w Stanach Zjednoczonych). Aby wykonać połączenie alarmowe, musisz mieć dostęp do innych metod komunikacji.
 • Połączenia grupowe nie są obsługiwane w WhatsApp na pulpit i WhatsApp Web, więc osoba, do której dzwonisz, otrzyma połączenie tylko na swoim urządzeniu podstawowym.
Powiązane źródła:
 • Jak wykonać połączenie głosowe: Android | iPhone.
 • Jak wykonać grupowe połączenie głosowe: Android.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie