Jak wykonać grupowe połączenie głosowe?

Android
iPhone
Grupowe połączenie głosowe pozwala dołączyć do połączenia grupowego maksymalnie 32 uczestnikom w przypadku korzystania z najnowszej wersji WhatsAppa. Połączenia głosowe WhatsApp wykorzystują połączenie internetowe telefonu, a nie minuty zawarte w Twoim abonamencie. Mogą obowiązywać opłaty za przesyłanie danych. Jeśli otrzymasz grupowe połączenie głosowe, na ekranie Grupowe połączenie głosowe WhatsApp wyświetleni będą wszyscy aktualni uczestnicy tego połączenia. Pierwszy kontakt na liście to osoba, która Cię dodała. Historia grupowych połączeń głosowych będzie dostępna w karcie POŁĄCZENIA. Możesz kliknąć historię połączenia, aby zobaczyć osoby, które w nim uczestniczyły. Możesz też dołączyć do nieodebranych połączeń, jeśli jeszcze trwają.
Wykonywanie grupowego połączenia głosowego
Wykonywanie grupowego połączenia głosowego z czatu grupowego
 1. Otwórz czat grupowy, w którym chcesz wykonać połączenie głosowe.
 • Jeśli w grupie jest co najmniej 33 uczestników, kliknij Połączenie grupowe
  . Wyszukaj kontakty, które chcesz dodać do połączenia, następnie kliknij Połączenie głosowe
  .
 • Jeśli w grupie 32 lub mniej uczestników, kliknij Połączenie głosowe
  i potwierdź swój wybór. Tylko uczestnicy grupy mogą brać udział w połączeniu.
Wykonywanie grupowego połączenia głosowego z karty POŁĄCZENIA
 1. Otwórz WhatsApp, następnie kliknij kartę POŁĄCZENIA.
 2. Kliknij Nowe połączenie
  > Nowe połączenie grupowe.
 3. Wyszukaj kontakty, które chcesz dodać do połączenia, następnie kliknij Połączenie głosowe
  .
Wykonywanie grupowego połączenia głosowego z czatu indywidualnego
 1. Otwórz czat z jednym z kontaktów, z którym chcesz nawiązać połączenie głosowe.
 2. Kliknij Połączenie głosowe
  .
 3. Kiedy kontakt zaakceptuje połączenie, kliknij Otwórz
  > Dodaj uczestnika.
 4. Wyszukaj kolejny kontakt, który chcesz dodać do połączenia, następnie kliknij DODAJ.
 5. Kliknij Dodaj uczestnika, jeśli chcesz dodać więcej kontaktów.
Dołączanie do grupowego połączenia głosowego
Dołączanie do przychodzącego grupowego połączenia głosowego
 1. Otrzymasz powiadomienie, jeśli ktoś zaprosi Cię do grupowego połączenia głosowego.
 2. Jeśli nie możesz do niego dołączyć, kliknij Ignoruj. Aby otworzyć ekran informacji o połączeniu, kliknij powiadomienie o połączeniu przychodzącym.
 3. Na ekranie z informacjami o połączeniu możesz zobaczyć uczestników połączenia i pozostałe zaproszone osoby.
 4. Kliknij Dołącz, aby dołączyć do połączenia.
 5. Podczas połączenia kliknij Otwórz
  , aby otworzyć ekran z informacjami o połączeniu.
  • Kliknij Dodaj uczestnika, aby dodać więcej kontaktów do połączenia.
  • Kliknij ZADZWOŃ, aby wysłać powiadomienie osobom, które zostały już zaproszone.
Dołączanie do nieodebranego grupowego połączenia głosowego
 1. Otwórz WhatsApp, następnie kliknij kartę POŁĄCZENIA.
 2. Jeśli połączenie zostało rozpoczęte w czacie grupowym, możesz dołączyć do niego, otwierając ten czat i dotykając Dołącz.
 3. Jeśli rozmowa trwa, kliknij połączenie, do którego chcesz dołączyć. Spowoduje to otwarcie ekranu z informacjami o połączeniu.
 4. Kliknij Dołącz w menu połączenia.
Wyciszanie innego użytkownika
Możesz wyciszyć innych uczestników połączenia grupowego. Aby to zrobić, kliknij i przytrzymaj nazwę danego uczestnika. Następnie naciśnij Wycisz. Uczestnik może wyłączyć wyciszenie w dowolnym momencie poprzez kliknięcie ikony mikrofonu. Możesz wysłać wiadomość bezpośrednio do uczestnika z połączenia głosowego. Aby to zrobić, kliknij i przytrzymaj jego kafelek.
Uwaga:
 • Podczas grupowego połączenia głosowego nie można przełączyć na połączenie wideo.
 • Nie możesz usunąć kontaktu podczas połączenia grupowego. Ta osoba musiałaby sama się rozłączyć, aby opuścić połączenie.
 • Podczas gdy można wziąć udział w grupowym połączeniu głosowym z osobą, którą się zablokowało, nie można jednak dodać do połączenia zablokowanej osoby ani osoby, która zablokowała Ciebie. Możesz zignorować połączenie, jeśli nie chcesz rozmawiać z zablokowanym kontaktem.
 • WhatsApp nie zapewnia dostępu do połączeń alarmowych (np. 112 w Polsce lub 911 w Stanach Zjednoczonych). Aby wykonać połączenie alarmowe, skorzystaj z innych metod komunikacji.
 • Połączenia grupowe nie są obsługiwane w WhatsApp na pulpit i WhatsApp Web, więc osoba do której dzwonisz, otrzyma połączenie tylko na swoim urządzeniu podstawowym.
Powiązane źródła:
 • Jak wykonać połączenie głosowe: Android | iPhone.
 • Jak wykonać grupowe połączenie głosowe: iPhone.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie