วิธีโทรเสียงแบบกลุ่ม

Android
iPhone
การโทรแบบกลุ่มช่วยให้สมาชิกเข้าร่วมการโทรเสียงแบบกลุ่ม WhatsApp ได้สูงสุด 32 คนหากคุณใช้ WhatsApp เวอร์ชันล่าสุด การโทรเสียงใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ และไม่ได้ใช้เวลาโทรจากแพ็กเกจมือถือ แต่อาจมีค่าเน็ตมือถือ เมื่อคุณรับสายการโทรเสียงแบบกลุ่ม หน้าจอเรียกเข้าการโทรเสียงแบบกลุ่ม WhatsApp จะแสดงสมาชิกที่อยู่ในสาย ผู้ติดต่อคนแรกที่แสดงจะเป็นสมาชิกที่เพิ่มคุณ ประวัติการโทรเสียงแบบกลุ่มจะปรากฏในแท็บการโทร คุณสามารถแตะประวัติการโทรเพื่อดูสมาชิกในสายโทรได้ คุณยังสามารถเข้าร่วมสายที่ไม่ได้รับในตอนแรกได้ หากการโทรนั้นยังคงดำเนินอยู่
วิธีโทรเสียงแบบกลุ่ม
วิธีโทรเสียงแบบกลุ่มจากแชทกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มที่ต้องการโทรหา
 • หากแชทกลุ่มมีสมาชิกตั้งแต่ 33 คนขึ้นไป ให้แตะการโทรกลุ่ม
  ค้นหาผู้ติดต่อที่ต้องการเพิ่มลงในสาย แล้วแตะการโทรเสียง
 • หากแชทกลุ่มมีสมาชิก 32 คนหรือน้อยกว่า ให้แตะการโทรเสียง
  แล้วยืนยันการเลือกของคุณ เฉพาะสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นที่เข้าร่วมได้
วิธีโทรเสียงแบบกลุ่มจากแท็บ "การโทร"
 1. เปิด WhatsApp แล้วแตะแท็บการโทร
 2. แตะการโทรใหม่
  > การโทรกลุ่มใหม่
 3. ค้นหาผู้ติดต่อที่ต้องการเพิ่มลงในสาย แล้วแตะการโทรเสียง
วิธีโทรเสียงแบบกลุ่มจากแชทส่วนตัว
 1. เปิดแชทส่วนตัวกับผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทรหา
 2. แตะการโทรเสียง
 3. เมื่อผู้ติดต่อรับสายแล้ว ให้แตะเปิด
  > เพิ่มสมาชิก
 4. ค้นหาผู้ติดต่อคนอื่นที่ต้องการเพิ่มลงในสาย แล้วแตะเพิ่ม
 5. แตะเพิ่มสมาชิกหากต้องการเพิ่มผู้ติดต่ออื่น
วิธีเข้าร่วมการโทรเสียงแบบกลุ่ม
วิธีเข้าร่วมสายเรียกเข้าการโทรเสียงแบบกลุ่ม
 1. คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนเชิญคุณเข้าร่วมการโทรเสียงแบบกลุ่ม
 2. หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมได้ ให้แตะไม่รับ หากต้องการเปิดหน้าจอข้อมูลการโทร ให้แตะที่การแจ้งเตือนสายโทรเข้า
 3. จากหน้าจอข้อมูลการโทร คุณสามารถดูตัวอย่างสมาชิกในสายและผู้ที่ได้รับเชิญคนอื่นๆ ได้
 4. แตะเข้าร่วมเพื่อเข้าร่วมการโทร
 5. ขณะที่อยู่ในสาย คุณสามารถแตะเปิด
  เพื่อเปิดหน้าจอข้อมูลการโทร
  • แตะเพิ่มสมาชิกเพื่อเพิ่มผู้ติดต่ออื่นลงในสาย
  • แตะโทรเพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ได้รับเชิญแล้ว
วิธีเข้าร่วมการโทรเสียงแบบกลุ่มที่ไม่ได้รับ
 1. เปิด WhatsApp แล้วแตะแท็บการโทร
 2. หากการโทรเริ่มต้นจากแชทกลุ่ม คุณสามารถเข้าร่วมได้โดยเปิดแชทนั้นแล้วแตะเข้าร่วม
 3. หากการโทรกำลังดำเนินอยู่ ให้แตะสายที่คุณต้องการเข้าร่วม การดำเนินการนี้จะเปิดหน้าจอข้อมูลการโทร
 4. จากเมนูการโทร ให้แตะเข้าร่วม
วิธีปิดเสียงสมาชิกคนอื่นๆ
คุณสามารถปิดเสียงสมาชิกคนอื่นๆ ในการโทรกลุ่มได้ หากต้องการดำเนินการ ให้แตะชื่อสมาชิกค้างไว้ จากนั้นกด "ปิดเสียง" สมาชิกสามารถเลิกปิดเสียงตัวเองได้ทุกเมื่อโดยการแตะที่ไอคอนไมโครโฟน คุณสามารถส่งข้อความถึงสมาชิกได้โดยตรงในการโทรกลุ่มโดยการแตะไทล์ของสมาชิกค้างไว้
หมายเหตุ:
 • ระหว่างการโทรเสียงแบบกลุ่ม คุณไม่สามารถสลับการโทรไปเป็นวิดีโอคอลได้
 • คุณไม่สามารถลบผู้ติดต่อระหว่างอยู่ในสายการโทรเสียงแบบกลุ่มได้ ผู้ติดต่อจะต้องวางสายเพื่อตัดสาย
 • แม้ว่าจะสามารถโทรเสียงแบบกลุ่มกับคนที่คุณบล็อคไว้ได้ คุณจะไม่สามารถเพิ่มผู้ติดต่อที่บล็อคไว้เพื่อโทรหาหรือเพิ่มผู้ติดต่อที่บล็อคคุณอยู่ได้ คุณสามารถเลือกไม่รับสายได้หากไม่ต้องการติดต่อกับผู้ติดต่อที่ถูกบล็อค
 • คุณไม่สามารถโทรหาหมายเลขบริการฉุกเฉินผ่าน WhatsApp ได้ เช่น 191 ในไทย หากต้องการโทรหาหมายเลขฉุกเฉิน จะต้องใช้ช่องทางอื่น
 • เนื่องจากเราไม่รองรับการโทรกลุ่มบนเดสก์ท็อปหรือเว็บ บุคคลที่คุณโทรหาจะรับสายได้เฉพาะในอุปกรณ์หลักเท่านั้น
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
 • วิธีโทรเสียงบน: Android | iPhone
 • วิธีโทรเสียงแบบกลุ่มบน iPhone
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่