Vymazanie neaktívnych účtov

V záujme zachovania bezpečnosti, obmedzenia doby uchovávania údajov a ochrany súkromia používateľov sa účty WhatsApp vo všeobecnosti vymažú po 120 dňoch nečinnosti. Doba nečinnosti je doba, počas ktorej sa používateľ nepripojil k službe WhatsApp.
Aktívny účet vyžaduje internetové pripojenie. To znamená, že aj keď používateľ spustil aplikáciu WhatsApp vo svojom zariadení, no nemal internetové pripojenie, jeho účet sa bude považovať za neaktívny.
Obsah, ktorý bol lokálne uložený v zariadení používateľa pred odstránením účtu, sa zachová, kým sa aplikácia WhatsApp neodstráni zo zariadenia. Keď sa používateľ znova zaregistruje v službe WhatsApp v tom istom zariadení, znova sa zobrazí lokálne uložený obsah.
Pomocné zdroje
  • Zistite, ako môžete preniesť svoje údaje z aplikácie WhatsApp: Android | iPhone
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie