Kuhusu takwimu

Android
Takwimu za WhatsApp Business zinakusaidia kuelewa ushiriki wa washirika wako na uzoefu wao. Kipengele hiki kinakuonyesha ujumbe ngapi zimetumwa, wakilishwa, somwa na kupokelewa.
Kuangalia takwimu zako, fungua WhatsApp Business > Gusa Hiari zaidi
> Zana za BIashara > Hiari zaidi
> Takwimu.
Je, hili linajibu swali lako?
Ndiyo
La