Štatistiky

Android
Štatistiky vo WhatsApp Business vám pomôžu pochopiť mieru angažovanosti vašich zákazníkov a ich používateľské skúsenosti. Táto funkcia vám pomôže zistiť počet odoslaných, doručených, prečítaných a prijatých správ.
Ak si chcete pozrieť štatistiky, otvorte aplikáciu WhatsApp Business a klepnite na Ďalšie možnosti
> Nástroje pre spoločnosti > Ďalšie možnosti
> Štatistiky.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie