Informacje o statystykach

Android
Statystyki WhatsApp Business pomogą Ci zrozumieć zaangażowanie i doświadczenia klientów. Funkcja umożliwia sprawdzenie, ile wiadomości zostało wysłanych, dostarczonych, wyświetlonych i odebranych.
Aby sprawdzić statystyki swojej firmy, otwórz WhatsApp Business > dotknij więcej opcji
> Narzędzia dla firm > więcej opcji
> Statystyki.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie