Šifrovanie počas celého spojenia

Ochranu súkromia a zabezpečenia máme zakorenenú v našej DNA. Preto sme do našej aplikácie zabudovali šifrovanie počas celého spojenia. Toto šifrovanie bráni tomu, aby vaše správy, fotky, videá, hlasové správy, dokumenty, aktualizácie statusu a hovory skončili v nesprávnych rukách.
Osobná komunikácia
Šifrovanie počas celého spojenia služby WhatsApp sa používa vtedy, keď chatujete s inou osobou cez WhatsApp Messenger. Šifrovanie počas celého spojenia zaručuje, že odoslaný obsah si môže prečítať alebo vypočuť iba osoba, s ktorou komunikujete, a vy sami. Nikto iný, dokonca ani WhatsApp. Vďaka šifrovaniu počas celého spojenia sú totiž vaše správy zabezpečené zámkou a špeciálny kľúč na ich odomknutie a prečítanie máte iba vy a príjemca správ. Všetko toto sa deje automaticky. Na zabezpečenie svojich správ teda nemusíte aktivovať žiadne osobitné nastavenia.
Komunikácia so spoločnosťami
Všetky správy WhatsApp sú chránené tým istým šifrovacím protokolom Signal, ktorým sú zabezpečené všetky správy ešte pred tým, ako opustia vaše zariadenie. Keď komunikujete s účtom spoločnosti cez WhatsApp, vaša správa je bezpečne doručená na miesto určenia, ktoré si daná spoločnosť zvolí.
Za šifrované počas celého spojenia považujeme tie chaty so spoločnosťami, ktoré používajú aplikáciu WhatsApp Business alebo ktoré samy spravujú a ukladajú správy od zákazníkov. Po prijatí sa na správy automaticky uplatňujú postupy danej spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov. Spoločnosť môže určiť niekoľkých zamestnancov či dokonca iných dodávateľov, ktorí budú spracovávať správy a odpovedať na ne.
Niektoré spoločnosti1 budú môcť využiť služby našej materskej spoločnosti Meta na bezpečné ukladanie správ a posielanie odpovedí zákazníkom. Meta nebude automaticky používať vaše správy na účely zobrazovania cielených reklám. Spoločnosti však budú môcť využiť informácie získané z chatov na svoje vlastné marketingové účely vrátane zverejňovania reklám na webstránkach spoločnosti Meta. Samozrejme sa môžete kedykoľvek spojiť s konkrétnou spoločnosťou, ak sa chcete dozvedieť viac o jej postupoch v oblasti ochrany osobných údajov.
Upozornenie: Stav šifrovania chatu, ktorý je šifrovaný počas celého spojenia, nemožno zmeniť bez toho, aby sa táto zmena zobrazila používateľovi. Viac informácií o chatoch, ktoré sú šifrované počas celého spojenia, nájdete v našej technickej dokumentácii.
Platby
Platby na WhatsApp, ktoré sú k dispozícii vo vybraných krajinách, umožňujú finančné prevody medzi účtami vo finančných inštitúciách. Čísla platobných kariet a účtov sa ukladajú v šifrovanej podobe v sieti so špičkovým zabezpečením. No keďže finančné inštitúcie nedokážu spracovať transakcie bez informácií súvisiacich s týmito platbami, takéto platby nemôžu byť šifrované počas celého spojenia.
Čo znamená obrazovka „Overiť bezpečnostný kód“ v informáciách o kontakte?
Chaty medzi vami a jednou ďalšou osobou šifrované počas celého spojenia majú vlastný bezpečnostný kód, na základe ktorého je možné overiť, či sú vaše hovory a správy odoslané do chatu šifrované počas celého spojenia.
Upozornenie: Proces overenia nie je povinný v rámci chatov šifrovaných počas celého spojenia a používa sa len na potvrdenie toho, či sú vaše odoslané správy a hovory šifrované počas celého spojenia.
Tento kód možno nájsť v informáciách o kontakte, a to ako QR kód aj ako 60-miestne číslo. Tieto kódy sú jedinečné pre každý individuálny chat. Ich vzájomným porovnaním medzi účastníkmi chatu môžete overiť, či sú správy odoslané do chatu šifrované počas celého spojenia. Bezpečnostné kódy sú len viditeľné verzie špeciálnych kľúčov, ktoré zdieľate. Nemusíte sa však obávať – nejedná sa o kľúče samotné (tie sú vždy udržiavané v tajnosti). Keď overíte, že je chat chránený šifrovaním počas celého spojenia, prebehne tak zároveň aj overenie aktuálnosti vášho zoznamu prepojených zariadení a zoznamu prepojených zariadení vášho kontaktu.
Ako overíte, či je individuálny chat zabezpečený šifrovaním počas celého spojenia:
  1. Otvorte chat.
  2. Klepnutím na meno kontaktu otvorte obrazovku s informáciami o kontakte.
  3. Klepnutím na Šifrovanie zobrazíte QR kód a 60-miestne číslo.
    • Upozornenie: Táto funkcia je k dispozícii len pre kontakty v chatoch šifrovaných počas celého spojenia.
Ak ste vy a váš kontakt osobne vedľa seba, jeden z vás si môže naskenovať QR kód toho druhého alebo vizuálne porovnať 60-miestne číslo. Keď naskenujete QR kód a bude skutočne rovnaký, objaví sa zelená značka začiarknutia. Ak sa kódy zhodujú, máte istotu, že nikto nesleduje vaše správy ani volania.
Ak váš kontakt nie je fyzicky nablízku, môžete mu poslať 60-miestne číslo prostredníctvom inej platformy. Informujte svoje kontakty, že keď dostanú váš kód, mali by si ho zaznamenať a potom ho vizuálne porovnať so 60-miestnym číslom, ktoré je zobrazené v informáciách o kontakte pod položkou Šifrovanie. Ak chcete poslať 60-miestne číslo v správe SMS, e-mailom alebo iným spôsobom, v zariadeniach Android a iPhone môžete použiť tlačidlo Zdieľať na obrazovke Overenie bezpečnostného kódu.
Ak sa kódy nezhodujú, je možné, že ste naskenovali kód iného kontaktu alebo iného telefónneho čísla. Ak si váš kontakt nedávno preinštaloval WhatsApp, zmenil telefón alebo pridal či odobral spárované zariadenie, odporúčame aktualizovať kód odoslaním novej správy a následným naskenovaním kódu. Prečítajte si viac o zmenách bezpečnostných kódov v tomto článku.
Upozorňujeme, že ak vy alebo váš kontakt používate WhatsApp vo viacerých zariadeniach, bude potrebné overiť bezpečnostný kód vo všetkých vašich zariadeniach, ako aj v zariadeniach vášho kontaktu.
Prečo WhatsApp ponúka šifrovanie počas celého spojenia a čo to znamená pre bezpečnosť ľudí?
Zabezpečenie je základom služby WhatsApp. Videli sme niekoľko príkladov, keď kriminálni hackeri nelegálne získali obrovské množstvá súkromných údajov a zneužili technológie na to, aby ukradnutými informáciami ublížili ľuďom. Od dokončenia implementácie šifrovania počas celého spojenia v roku 2016 sa digitálne zabezpečenie stalo ešte dôležitejším.
Spoločnosť WhatsApp nemá možnosť vidieť obsah správ alebo počúvať hovory, ktoré sú šifrované počas celého spojenia. Je to preto, lebo šifrovanie a dešifrovanie správ odoslaných a prijatých cez WhatsApp sa deje v plnom rozsahu vo vašom zariadení. Skôr ako správa opustí vaše zariadenie, uzamkne sa kryptografickým zámkom, ku ktorému má kľúč iba príjemca správy. Tieto kľúče sa navyše menia pri každej odoslanej správe. Hoci sa celý tento proces odohráva na pozadí, vy sa môžete uistiť, že vaše konverzácie sú naozaj chránené, a to tak, že vo svojom zariadení skontrolujete overovací kód zabezpečenia. Viac informácií o tom, ako to funguje, nájdete v našej technickej dokumentácii.
Ľudia sa prirodzene pýtajú, čo znamená šifrovanie počas celého spojenia v súvislosti s prácou orgánov činných v trestnom konaní. WhatsApp oceňuje prácu, ktorú vykonávajú orgány činné v trestnom konaní pri ochrane ľudí po celom svete. Pozorne posudzujeme, overujeme a odpovedáme na požiadavky orgánov činných v trestnom konaní na základe platných zákonov a pravidiel, pričom prednostne odpovedáme na núdzové žiadosti. V rámci nášho úsilia o rozširovanie povedomia sme zverejnili informácie pre orgány činné v trestnom konaní o obmedzených informáciách, ktoré zhromažďujeme, a o tom, ako môžu podať žiadosti do WhatsApp. Môžete si ich prečítať v tomto článku.
Viac informácií o zabezpečení v aplikácii WhatsApp nájdete na stránke Zabezpečenie WhatsApp.
1V roku 2021.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie