Nie otrzymuję powiadomień w przeglądarce Chrome

Internet i komputer
Jeśli nie otrzymujesz powiadomień w WhatsApp Web, sprawdź, czy w przeglądarce są włączone powiadomienia.
Włącz powiadomienia
  1. W przeglądarce kliknij Włącz powiadomienia na pulpicie na niebieskim pasku nad listą czatów.
  2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Uwaga: Jeśli nie widzisz niebieskiego paska, odśwież stronę. Jeśli wciąż nie widzisz paska, możliwe że powiadomienia zostały wyciszone lub wyłączone w ustawieniach WhatsApp.
Odblokuj powiadomienia
  1. W przeglądarce kliknij ikonę Więcej > Ustawienia.
    • Możesz też kliknąć Chrome > Preferencje...
  2. W sekcji Prywatność i zabezpieczenia kliknij Ustawienia witryn > Powiadomienia.
  3. Sprawdź, czy opcja Pytaj przed wysłaniem (zalecane) jest włączona.
  4. Jeśli na liście blokowanych jest „https://web.whatsapp.com”, kliknij widoczną obok ikonę Więcej > Zezwól.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie