ข้อกำหนดในการบริการใดที่มีผลกับคุณ

หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (ซึ่งครอบคลุมถึงสหภาพยุโรปด้วย) และประเทศหรือเขตแดนอื่นใดที่ครอบคลุมอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (รวมเรียกว่าภูมิภาคยุโรป) WhatsApp Ireland Limited จะให้บริการ WhatsApp ตามเงื่อนไขการให้บริการ นี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว
หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศอื่นใด ยกเว้นประเทศในภูมิภาคยุโรป ดังกล่าว WhatsApp Inc. จะให้บริการ WhatsApp ตามเงื่อนไขการให้บริการ นี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่บล็อกของเรา
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่