ข้อกำหนดในการใช้บริการใดที่มีผลบังคับใช้กับคุณ

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (รวมถึงสหภาพยุโรป) และประเทศหรือเขตแดนอื่นใดที่รวมอยู่ด้วย (เรียกรวมกันว่าภูมิภาคยุโรป) WhatsApp Ireland Limited จะให้บริการ WhatsApp แก่คุณภายใต้ข้อกำหนดในการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้
หากคุณอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร WhatsApp LLC จะให้บริการ WhatsApp แก่คุณภายใต้ข้อกำหนดในการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้
หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากในภูมิภาคยุโรปหรือสหราชอาณาจักร WhatsApp LLC จะให้บริการ WhatsApp แก่คุณภายใต้ข้อกำหนดในการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้

ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่

ใช่
ไม่ใช่