Ktoré podmienky používania sa na vás vzťahujú

Ak žijete v krajine, ktorá je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ktorý zahŕňa aj Európsku úniu), prípadne v ktorejkoľvek inej do tejto oblasti zahrnutej krajine alebo na zahrnutom území (ďalej pod spoločným názvom európsky región), službu WhatsApp vám poskytuje spoločnosť WhatsApp Ireland Limited na základe týchto Podmienok používaniaZásad ochrany osobných údajov.
Ak žijete v Spojenom kráľovstve, službu WhatsApp vám poskytuje spoločnosť WhatsApp LLC na základe týchto Podmienok používaniaZásad ochrany osobných údajov.
Ak žijete v ktorejkoľvek inej krajine mimo európskeho regiónu alebo mimo Spojeného kráľovstva, službu WhatsApp vám poskytuje spoločnosť WhatsApp LLC na základe týchto Podmienok používaniaZásad ochrany osobných údajov.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie