Który Regulamin Cię dotyczy

Jeżeli mieszkasz w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który obejmuje Unię Europejską) bądź w jakimkolwiek innym kraju lub na jakimkolwiek innym terytorium, które zaliczają się do tej kategorii (dalej zwane zbiorczo regionem europejskim), usługi WhatsApp dostarcza WhatsApp Ireland Limited zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności.
Użytkownikom mieszkającym w każdym innym kraju lub na każdym innym terytorium spoza regionu europejskiego usługi WhatsApp dostarcza WhatsApp LLC zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszego bloga.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie