Welke Servicevoorwaarden op jou van toepassing zijn

Als je woont in een land in de Europese Economische Ruimte (waaronder ook de Europese Unie valt) en andere landen of territoria die daaronder vallen (gezamenlijk aangeduid als de Europese Regio), verstrekt WhatsApp Ireland Limited WhatsApp aan jou op grond van deze Servicevoorwaarden en dit Privacybeleid.
Als je woont in een ander land of gebied dan de Europese Regio, verstrekt WhatsApp LLC WhatsApp aan jou op grond van deze Servicevoorwaarden en dit Privacybeleid.
Bekijk onze blog voor meer informatie.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee