Terma Perkhidmatan yang terpakai kepada anda

Jika anda tinggal di negara dalam Kawasan Ekonomi Eropah (termasuk Kesatuan Eropah), dan mana-mana negara atau wilayah lain yang terangkum (secara kolektif dirujuk sebagai Rantau Eropah), WhatsApp Ireland Limited menyediakan WhatsApp kepada anda di bawah Terma Perkhidmatan dan Dasar Privasi ini.
Jika anda tinggal di UK, WhatsApp LLC menyediakan WhatsApp kepada anda di bawah Terma Perkhidmatan dan Dasar Privasi ini.
Jika anda tinggal di mana-mana negara lain kecuali negara di Rantau Eropah atau UK, WhatsApp LLC menyediakan WhatsApp kepada anda di bawah Terma Perkhidmatan dan Dasar Privasi ini.
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak