کدام بخش از «شرایط استفاده از خدمات» برای شما اعمال می‌شود

اگر در کشوری در «منطقه اقتصادی اروپا» (که شامل اتحادیه اروپا می‌شود) و هر کشور یا سرزمین دیگری (که در مجموع به‌عنوان منطقه اروپا شناخته می‌شود) زندگی می‌کنید، شرکت WhatsApp Ireland Limited براساس این شرایط استفاده از خدمات و شیوه‌نامه حریم‌خصوصی خدمات واتساپ را به شما ارائه می‌دهد.
اگر در داخل بریتانیا زندگی می‌کنید، شرکت WhatsApp LLC براساس این شرایط استفاده از خدمات و شیوه‌نامه حریم‌خصوصی خدمات واتساپ را به شما ارائه می‌دهد.
اگر در کشورهای دیگری به‌جز منطقه اروپا یا بریتانیا زندگی می‌کنید، شرکت WhatsApp LLC براساس این شرایط استفاده از خدمات و شیوه‌نامه حریم‌خصوصی خدمات واتساپ را به شما ارائه می‌دهد.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر