Minimalny wiek wymagany do korzystania z WhatsApp

Jeżeli mieszkasz w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który obejmuje Unię Europejską) lub w jakimkolwiek innym kraju lub na jakimkolwiek innym terytorium, które się zalicza do tej kategorii (dalej zwanych zbiorczo Regionem Europejskim), musisz mieć ukończone co najmniej 16 lat (lub osiągnąć minimalny wymagany wiek w Twoim kraju), aby zarejestrować się w aplikacji WhatsApp i móc z niej korzystać.
Jeżeli mieszkasz w innym kraju niż należący do Regionu Europejskiego, aby zarejestrować się w aplikacji WhatsApp i móc z niej korzystać, musisz mieć ukończone co najmniej 13 lat (lub osiągnąć minimalny wymagany wiek w Twoim kraju).
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem usługi.
Uwaga:
  • Utworzenie konta z fałszywymi danymi stanowi naruszenie naszego Regulaminu.
  • Rejestracja konta w imieniu osoby, która nie osiągnęła minimalnego wymaganego wieku, również stanowi naruszenie naszego Regulaminu.
Zgłaszanie dziecka poniżej wymaganego wieku
Jeżeli Twoje dziecko, które nie osiągnęło wymaganego wieku, utworzyło konto WhatsApp, możesz pokazać mu, jak usunąć konto. Dowiedz się więcej o usuwaniu konta, odwiedzając nasze Centrum pomocy.
Jeśli chcesz zgłosić konto należące do osoby nieletniej, wyślij nam wiadomość e-mail. Do wiadomości e-mail należy załączyć następujące dokumenty i usunąć lub ukryć wszelkie niezwiązane informacje osobiste:
  • Dowód własności numeru WhatsApp (np. kopię dowodu tożsamości wystawionego przez organ administracji państwowej i rachunku telefonicznego na to samo imię i nazwisko).
  • Dowód sprawowania opieki rodzicielskiej (np. kopię aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego adopcję w przypadku dziecka, które nie spełnia wymogów wiekowych).
  • Potwierdzenie daty urodzenia dziecka (np. kopię aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego adopcję w przypadku dziecka, które nie spełnia wymogów wiekowych).
Zgłoszone konto WhatsApp zostanie natychmiast wyłączone, jeśli okaże się, że należy do dziecka, które nie spełnia wymogów wiekowych. Nie wysyłamy potwierdzeń tego postępowania. Możliwość podjęcia przez nas odpowiednich działań będzie większa, jeśli podasz nam wszystkie wymagane powyżej informacje.
Możemy nie podjąć żadnych działań, jeśli nie uda nam się potwierdzić, że konto należy do dziecka, które nie spełnia wymogów wiekowych. W tym przypadku, jeśli nie jesteś rodzicem tego dziecka, sugerujemy, aby skontaktować się z jego rodzicami i zaproponować im postępowanie opisane w niniejszym artykule.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie