Minimální věk k používání aplikace WhatsApp

Pokud žijete v zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru (což zahrnuje i Evropskou unii), případně v jakékoli jiné zemi nebo území spadajících do této oblasti (dále, společně, jako evropský region) a chcete se zaregistrovat v aplikaci WhatsApp a používat ji, musí vám být minimálně 16 let (nebo musíte dosáhnout věkové hranice platné ve vaší zemi).
Pokud žijete v zemi mimo evropský region a chcete se zaregistrovat v aplikaci WhatsApp a používat ji, musí vám být minimálně 13 let (nebo musíte dosáhnout věkové hranice platné ve vaší zemi).
Další informace naleznete v našich Podmínkách použití.
Upozornění:
  • Vytvoření účtu s falešnými údaji představuje porušení našich Podmínek použití.
  • K porušení našich Podmínek použití dojde i v případě, že si účet zaregistrujete jménem osoby, která nedosahuje minimální věkové hranice.
Nahlášení účtu dítěte nesplňujícího požadovanou věkovou hranici
Pokud si vaše nezletilé dítě vytvořilo účet WhatsApp, můžete mu poradit, jak tento účet odstranit. Informace o tom, jak účet odstranit, najdete v naší Nápovědě.
Chcete-li nahlásit účet, který patří nezletilému dítěti, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu. Ve vaší e-mailové zprávě nám zašlete následující dokumenty. Skryjte v nich veškeré nerelevantní osobní údaje:
  • důkaz o vlastnictví čísla v aplikaci WhatsApp (např. kopii úředního průkazu totožnosti a faktury za telefon vydané na totožné jméno),
  • důkaz o rodičovství (např. kopii rodného listu či potvrzení o adopci daného nezletilého),
  • dokument prokazující datum narození dítěte (např. kopii rodného listu či potvrzení o adopci daného nezletilého).
Bude-li možné adekvátně ověřit, že daný účet aplikace WhatsApp patří nezletilému dítěti, okamžitě účet zablokujeme. V takovém případě vám nezašleme žádné potvrzení. Nahlášený případ budeme schopni mnohem lépe vyhodnotit a příslušným způsobem na něj zareagovat v případě, že nám poskytnete kompletní informace uvedené výše.
Není-li možné adekvátním způsobem ověřit, že nahlášený účet opravdu patří nezletilému uživateli, nemůžeme zaručit, že proti takovému účtu podnikneme jakékoli kroky. Pokud nejste rodičem daného dítěte, důrazně doporučujeme, abyste vyzvali rodiče nezletilého k tomu, aby nás prostřednictvím výše uvedených pokynů kontaktoval.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne