วิธีแก้ไขรูปภาพและวิดีโอ

Android
iPhone
เว็บและเดสก์ท็อป
WhatsApp ให้คุณปรับแต่งรูปภาพและวิดีโอได้โดยการเพิ่มสติกเกอร์ อิโมจิ ข้อความ ภาพวาดแบบแฮนด์ฟรี และฟิลเตอร์
หมายเหตุ: ฟีเจอร์เหล่านี้พร้อมให้ใช้งานได้ใน iOS 12 ขึ้นไปเท่านั้น
วิธีแก้ไขรูปภาพและวิดีโอ
วิธีถ่ายภาพหรือวิดีโอใหม่
 1. แตะแนบ
  > กล้อง
  ถัดจากช่องข้อความ จากนั้นถ่ายภาพหรือวิดีโอใหม่
 2. เริ่มแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอ
วิธีใช้รูปภาพหรือวิดีโอที่มีอยู่
 1. แตะแนบ
  > กล้อง
  ถัดจากช่องข้อความ จากนั้นเลือกรายการที่มีอยู่จากคลังรูปภาพและวิดีโอ
 2. เริ่มแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอ
วิธีครอบตัดหรือหมุนรูปภาพหรือวิดีโอ
 1. แตะครอบตัดและหมุน
  • แตะปุ่มอัตราสัดส่วน
   เพื่อเลือกสัดส่วนที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
   หากต้องการครอบตัดไฟล์สื่อด้วยตนเอง ให้ลากแฮนเดิลเข้าหรือออกเพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ
  • หากต้องการหมุนรูปภาพหรือวิดีโอ ให้แตะ
   ซ้ำๆ
  • แตะรีเซ็ตเพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและเปลี่ยนกลับไปที่ขนาดและการหมุนเดิมได้
 2. แตะเสร็จสิ้นเมื่อดำเนินการเสร็จ
วิธีใช้ฟิลเตอร์กับรูปภาพหรือวิดีโอ
 1. ปัดขึ้นที่รูปภาพหรือวิดีโอ
 2. เลือกฟิลเตอร์
 3. แตะเสร็จสิ้นเมื่อดำเนินการเสร็จ
วิธีเพิ่มสติกเกอร์หรืออิโมจิลงในรูปภาพหรือวิดีโอ
 1. แตะอิโมจิ
  > สติกเกอร์หรืออิโมจิ
 2. แตะรายการที่ต้องการใช้
  • หากต้องการย้ายรายการ ให้แตะค้างไว้แล้วลาก
  • หากต้องการปรับขนาดรายการ ให้บีบเข้าหรือออกเพื่อทำให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้น
  • หากต้องการหมุนรายการ ให้บีบและหมุน
 3. แตะที่ใดก็ได้บนรูปภาพหรือวิดีโอเมื่อดำเนินการเสร็จ
วิธีเพิ่มข้อความลงในรูปภาพหรือวิดีโอ
 1. แตะข้อความ
  ที่ด้านบนของหน้าจอ
 2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการในช่องข้อความ
 3. แตะเสร็จสิ้นเมื่อดำเนินการเสร็จ
 4. หากต้องการลบกล่องข้อความ ให้ลากลงถังขยะที่ปรากฏขึ้น
วิธีเปลี่ยนรูปแบบข้อความ
 1. แตะที่กล่องข้อความ:
  • หากต้องการเปลี่ยนสีข้อความ ให้เลื่อนนิ้วมือขึ้นและลงบนตัวเลือกสี
  • หากต้องการเปลี่ยนแบบอักษร ให้แตะข้อความ
   ซ้ำๆ แบบอักษรจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่แตะ แตะหน้าจอเพื่อยืนยันแบบอักษรใหม่
  • หากต้องการปรับขนาดข้อความ ให้บีบเข้าหรือออกเพื่อทำให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้น
  • หากต้องการหมุนตัวอักษร ให้บีบและหมุนข้อความ
 2. แตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอเมื่อดำเนินการเสร็จ
  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเลือกแบบอักษรและสีก่อนเพิ่มข้อความได้
วิธีวาดภาพบนรูปภาพหรือวิดีโอ
 1. แตะวาดภาพ
 2. เลือกสีและความหนาของปากกา
  • หากต้องการเปลี่ยนสีปากกา ให้เลื่อนนิ้วมือขึ้นและลงบนตัวเลือกสี
  • คุณสามารถเปลี่ยนความหนาของปากกาได้โดยการแตะที่ไอคอน
   ใต้รูปภาพ
 3. ใช้นิ้วมือเพื่อสร้างการวาดภาพแบบฟรีแฮนด์
  • หากต้องการลบเส้นขณะวาดภาพ ให้แตะเลิกทำ
 4. แตะเสร็จสิ้นเมื่อดำเนินการเสร็จ
วิธีเบลอรูปภาพบางส่วนหรือทั้งหมด
 1. แตะ
 2. แตะที่เครื่องมือเบลอ
  ใต้รูปภาพ
 3. ใช้นิ้วมือเพื่อเบลอส่วนใดก็ได้ของรูปภาพ
  • แตะ
   เพื่อเลิกทำเอ็ฟเฟ็กต์การเบลอ
 4. แตะเสร็จสิ้นเมื่อดำเนินการเสร็จ
วิธีปิดเสียงวิดีโอ
 1. แตะปิดเสียง
  เพื่อปิดเสียงวิดีโอ
วิธีส่งไฟล์สื่อ
หลังจากแก้ไขไฟล์สื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ
เพื่อส่ง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
วิธีส่งไฟล์สื่อบน iPhone
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่