วิธีแก้ไขรูปภาพและวิดีโอ

Android
iPhone
เว็บและเดสก์ท็อป
WhatsApp ให้คุณปรับแต่งรูปภาพและวิดีโอได้โดยการเพิ่มสติกเกอร์ อิโมจิ ข้อความ ภาพวาดแบบแฮนด์ฟรี และฟิลเตอร์
วิธีแก้ไขรูปภาพและวิดีโอ
วิธีถ่ายภาพหรือวิดีโอใหม่
 1. แตะแนบ
  > กล้องถ่ายรูป
  ในช่องข้อความ
 2. แตะวิดีโอหรือรูปภาพ จากนั้นบันทึกวิดีโอใหม่หรือถ่ายภาพใหม่
 3. เริ่มแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอ
วิธีใช้รูปภาพหรือวิดีโอที่มีอยู่
 1. แตะแนบ
  > แกลเลอรี
  ในช่องข้อความ
 2. เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ
 3. เริ่มแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอ
วิธีครอบตัดหรือหมุนรูปภาพ
 1. แตะ
  • หากต้องการครอบตัดรูปภาพ แตะแฮนเดิลค้างไว้ จากนั้นลากแฮนเดิลเข้าหรือออกเพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ
  • หากต้องการหมุนรูปภาพ ให้แตะหมุน
   ซ้ำๆ
 2. แตะเสร็จสิ้นเมื่อดำเนินการเสร็จ
วิธีใช้ฟิลเตอร์กับรูปภาพ
 1. ปัดขึ้นที่รูปภาพ
 2. เลือกฟิลเตอร์
 3. แตะที่รูปภาพเมื่อดำเนินการเสร็จ
วิธีเพิ่มสติกเกอร์หรืออีโมจิลงในรูปภาพหรือวิดีโอ
 1. แตะ
  > สติกเกอร์หรืออีโมจิ
 2. แตะรายการที่ต้องการใช้
  • หากต้องการย้ายรายการ ให้แตะค้างไว้แล้วลาก
  • หากต้องการปรับขนาดรายการ ให้บีบเข้าหรือออกเพื่อทำให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้น
  • หากต้องการหมุนรายการ ให้บีบและหมุน
 3. แตะที่ใดก็ได้บนรูปภาพเมื่อดำเนินการเสร็จ
 4. หากต้องการลบอีโมจิหรือสติกเกอร์ ให้ลากลงถังขยะ
  ที่ปรากฏขึ้น
วิธีเพิ่มข้อความลงในรูปภาพหรือวิดีโอ
 1. แตะข้อความ
  ที่ด้านบนของหน้าจอ
 2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการในกล่องข้อความ
 3. แตะเสร็จสิ้นเมื่อดำเนินการเสร็จ
วิธีเปลี่ยนรูปแบบข้อความ
 1. แตะที่กล่องข้อความ
  • หากต้องการเปลี่ยนสีข้อความ ให้เลื่อนนิ้วมือขึ้นและลงบนตัวเลือกสี
  • หากต้องการเปลี่ยนแบบอักษร ให้แตะ
   ซ้ำๆ แบบอักษรจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่แตะ แตะหน้าจอเพื่อยืนยันแบบอักษรใหม่
  • หากต้องการปรับขนาดข้อความ ให้บีบเข้าหรือออกเพื่อทำให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้น
  • หากต้องการหมุนตัวอักษร ให้บีบและหมุนกล่องข้อความ
  • หากต้องการย้ายกล่องข้อความ ให้ลากไปยังตำแหน่งใหม่
 2. แตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอเมื่อดำเนินการเสร็จ
 3. หมายเหตุ: คุณยังสามารถเลือกแบบอักษรและสีก่อนเพิ่มข้อความได้
วิธีวาดภาพบนรูปถ่ายหรือวิดีโอ
 1. แตะ
 2. เลือกสีและความหนาของปากกา
  • หากต้องการเปลี่ยนสีปากกา ให้เลื่อนนิ้วมือขึ้นและลงบนตัวเลือกสี
  • คุณสามารถเปลี่ยนความหนาของปากกาได้โดยการแตะที่ไอคอน
   ใต้รูปภาพ
 3. ใช้นิ้วมือเพื่อสร้างการวาดภาพแบบฟรีแฮนด์
  • หากต้องการลบเส้นขณะวาดภาพ ให้แตะเลิกทำ
 4. แตะเสร็จสิ้นเมื่อดำเนินการเสร็จ
วิธีเบลอรูปภาพบางส่วนหรือทั้งหมด
 1. แตะ
 2. แตะเบลอ
  ใต้รูปภาพ
 3. ใช้นิ้วมือเพื่อเบลอส่วนใดก็ได้ของรูปภาพ
  • แตะ
   เพื่อเลิกทำเอ็ฟเฟ็กต์การเบลอ
 4. แตะเสร็จสิ้นเมื่อดำเนินการเสร็จ
วิธีปิดเสียงวิดีโอ
 1. แตะปิดเสียง
  เพื่อปิดเสียงวิดีโอ
วิธีส่งไฟล์สื่อ
หลังจากคุณแก้ไขไฟล์สื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะส่ง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
วิธีส่งไฟล์สื่อบน Android
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่