วิธีแก้ไขรูปภาพและวิดีโอ

Android
iPhone
WhatsApp ช่วยให้คุณปรับแต่งรูปภาพและวิดีโอได้โดยการเพิ่มอีโมจิ ข้อความ หรือการวาดภาพแบบฟรีแฮนด์
การแก้ไขรูปภาพและวิดีโอ
 1. แตะ
  กล้องในช่องข้อความ
 2. ถ่ายรูปหรือวิดีโอใหม่ หรือเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่มีอยู่จากตัวเลือก
 3. เลือกสิ่งที่คุณต้องการเพิ่มลงในรูปภาพหรือวิดีโอ
การเพิ่มสติกเกอร์หรืออีโมจิ
 1. แตะ
  สติกเกอร์ > สติกเกอร์หรืออีโมจิ
 2. แตะรายการที่ต้องการใช้
  • หากต้องการย้ายรายการ ให้แตะค้างไว้แล้วลาก
  • หากต้องการปรับขนาดรายการ ให้บีบเข้าหรือออกเพื่อทำให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้น
  • หากต้องการหมุนรายการ ให้บีบและหมุน
การเพิ่มข้อความ
 1. แตะข้อความ
  ที่ด้านบนของหน้าจอ
 2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการในช่องข้อความ
  • หากต้องการเลือกสี ให้เลื่อนนิ้วมือขึ้นและลงบนตัวเลือกสี
  • หากต้องการเลือกแบบอักษร ให้เลื่อนนิ้วมือจากตัวเลือกสีทางด้านขวาไปซ้าย ยกนิ้วมือขึ้นเพื่อยืนยันแบบอักษร
  • หากต้องการปรับขนาดข้อความ ให้บีบเข้าหรือออกเพื่อทำให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้น
  • หากต้องการหมุนตัวอักษร ให้บีบและหมุนข้อความ
การวาดภาพ
 1. แตะ
  การวาดภาพที่ด้านบนของหน้าจอ
 2. ใช้นิ้วมือเพื่อสร้างการวาดภาพแบบฟรีแฮนด์
  • หากต้องการเลือกสี ให้เลื่อนนิ้วมือขึ้นและลงบนตัวเลือกสี คุณสามารถเลือกสีสำหรับแต่ละเส้นที่คุณวาดได้
การใช้ฟิลเตอร์
 1. ปัดขึ้นบนรูปภาพหรือวิดีโอ
 2. เลือกฟิลเตอร์
วิธีปิดเสียงวิดีโอ
 1. แตะ
  ปิดเสียงเพื่อปิดเสียงในวิดีโอของคุณ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่