Úprava fotiek a videí

Android
iPhone
Web a počítač
WhatsApp umožňuje upraviť fotky a videá pridaním nálepiek, emoji, textu, vlastných kresieb a filtrov.
Úprava fotiek a videí
Nasnímanie novej fotky alebo videa
 1. V textovom poli klepnite na Pripojiť
  > Fotoaparát
  .
 2. Klepnite na Video alebo Fotka a následne zaznamenajte nové video alebo nasnímajte novú fotku.
 3. Začnite upravovať fotku alebo video.
Použitie existujúcej fotky alebo videa
 1. V textovom poli klepnite na Pripojiť
  > Galéria
  .
 2. Vyberte fotku alebo video.
 3. Začnite upravovať fotku alebo video.
Orezanie alebo otočenie fotky
 1. Klepnite na ikonu
  .
  • Ak chcete orezať fotku, klepnite na ľubovoľnú rukoväť, podržte ju a potiahnite smerom dnu alebo von na požadovanú veľkosť.
  • Ak chcete fotku otočiť, opakovane klepnite na ikonu Otočiť
   .
 2. Po skončení klepnite na Hotovo.
Použitie filtra na fotku
 1. Potiahnite prstom nahor cez fotku.
 2. Vyberte filter.
 3. Po skončení klepnite na fotku.
Pridanie nálepiek alebo emoji do fotky alebo videa
 1. Klepnite na ikonu
  > Nálepky alebo Emoji.
 2. Klepnite na položku, ktorú chcete použiť.
  • Ak chcete premiestniť položku, podržte na nej prst a potom ju potiahnite.
  • Ak chcete zmeniť veľkosť položky, stiahnutím alebo odtiahnutím prstov ju zmenšite alebo zväčšite.
  • Ak chcete otočiť položku, stiahnite prsty a otočte ju.
 3. Po skončení klepnite na akékoľvek miesto na fotke.
 4. Ak chcete emoji alebo nálepku odstrániť, potiahnite ju na zobrazenú ikonu koša
  .
Pridanie textu do fotky alebo videa
 1. Klepnite na ikonu Text
  v hornej časti obrazovky.
 2. Do textového poľa napíšte text.
 3. Po skončení klepnite na Hotovo.
Zmena vzhľadu textu
 1. Klepnite na textové pole.
  • Ak chcete zmeniť farbu textu, posúvajte prstom hore a dole po oblasti Výber farby.
  • Ak chcete zmeniť typ písma, klepnite na ikonu
   . Po každom klepnutí dôjde k zmene písma. Klepnutím na obrazovku potvrdíte nový typ písma.
  • Ak chcete zmeniť veľkosť textu, stiahnutím alebo odtiahnutím prstov ho zmenšite alebo zväčšite.
  • Ak chcete otočiť text, stiahnite prsty a otočte textové pole.
  • Ak chcete textové pole presunúť, potiahnite ho na nové miesto.
 2. Po skončení klepnite na akékoľvek miesto na obrazovke.
 3. Upozornenie: Pred pridaním vlastného textu môžete zmeniť typ písma a jeho farbu.
Kreslenie na fotke alebo videu
 1. Klepnite na ikonu
  .
 2. Vyberte farbu a hrúbku pera.
  • Ak chcete zmeniť farbu pera, posúvajte prstom hore a dole po oblasti Výber farby.
  • Hrúbku pera môžete zmeniť klepnutím na jednu z ikon
   pod fotografiou.
 3. Teraz môžete prstom voľne kresliť na obrazovke.
  • Ak chcete počas kreslenia odstrániť čiaru, klepnite na ikonu Späť
   .
 4. Po skončení klepnite na Hotovo.
Rozmazanie celej fotky alebo jej časti
 1. Klepnite na ikonu
  .
 2. Klepnite na ikonu nástroja Rozmazanie
  pod fotkou.
 3. Pomocou prsta môžete rozmazať ľubovoľnú časť fotky.
  • Klepnutím na ikonu
   efekt rozmazania zrušíte.
 4. Po skončení klepnite na Hotovo.
Stlmenie videa
 1. Klepnutím na ikonu Stlmiť
  vypnete zvuk vo videu.
Odoslanie média
Keď ste skončili s úpravou média, klepnite na ikonu Odoslať
.
Pomocné zdroje
Posielanie médií: Android
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie