Úprava fotiek a videí

Android
iPhone
Web a počítač
Mac
WhatsApp umožňuje upraviť fotky a videá pridaním nálepiek, emoji, textu, vlastných kresieb a filtrov.
Úprava fotiek a videí
Nasnímanie novej fotky alebo videa
 1. Klepnite na ikonu
  alebo
  >
  .
 2. Klepnite na Video alebo Fotka a následne nasnímajte novú fotku alebo zaznamenajte nové video.
 3. Začnite upravovať fotku alebo video.
Použitie existujúcej fotky alebo videa
 1. Klepnite na ikonu
  alebo
  >
  .
 2. Vyberte fotku alebo video.
 3. Začnite upravovať fotku alebo video.
Upravenie kvality fotky alebo videa v správe
 1. Klepnite na ikonu
  a potom klepnite na:
  • Štandardná kvalita, ak chcete odoslať fotku alebo video v štandardnej kvalite. Fotky alebo videá v štandardnej kvalite sa odošlú rýchlejšie ako fotky alebo videá v HD kvalite a s nižšou spotrebou dát.
  • HD kvalita, ak chcete odoslať fotku alebo video v HD kvalite. Fotky alebo videá v HD kvalite sú ostrejšie ako fotky alebo videá v štandardnej kvalite, ale odošlú sa pomalšie a s vyššou spotrebou dát.
 2. Klepnite na Hotovo.
Poznámka: Možnosť odosielania videí v HD kvalite nemusí byť v súčasnosti dostupná vo všetkých krajinách.
Orezanie alebo otočenie fotky alebo videa
 1. Klepnite na ikonu
  .
  • Ak chcete orezať svoju fotku, klepnite na ľubovoľnú rukoväť, podržte ju a potiahnite smerom dnu alebo von na požadovanú veľkosť.
  • Ak chcete fotku otočiť, klepnite na ikonu
   .
  • Klepnutím na Zrušiť zrušíte všetky zmeny a obnovíte pôvodnú veľkosť a otočenie.
 2. Po skončení klepnite na Hotovo.
Použitie filtra na fotku alebo video
 1. Potiahnite prstom nahor cez fotku alebo video.
 2. Vyberte filter.
 3. Klepnutím na fotku alebo video pokračujte v upravovaní.
Pridanie nálepiek alebo emoji do fotky alebo videa
 1. Klepnite na ikonu
  > Nálepky alebo Emoji.
 2. Klepnite na položku, ktorú chcete použiť.
  • Ak chcete premiestniť položku, podržte na nej prst a potom ju potiahnite.
  • Ak chcete zmeniť veľkosť položky, stiahnutím alebo odtiahnutím prstov ju zmenšite alebo zväčšite.
  • Ak chcete otočiť položku, stiahnite prsty a otočte ju.
 3. Po skončení klepnite na akékoľvek miesto na fotke.
 4. Ak chcete odstrániť emoji alebo nálepku, potiahnite ju na ikonu
  .
Pridanie textu do fotky alebo videa
 1. Klepnite na ikonu
  v hornej časti obrazovky.
 2. Do textového poľa napíšte text.
 3. Po skončení klepnite na Hotovo.
 4. Ak chcete odstrániť textové pole, potiahnite ho na ikonu
  .
Zmena vzhľadu textu
 1. Klepnutím na textové pole zmeňte farbu textu a typ písma.
  • Ak chcete zmeniť farbu textu, posúvajte prstom hore a dole po oblasti Výber farby.
  • Ak chcete zmeniť typ písma, klepnite na ikonu
   . Po každom klepnutí dôjde k zmene písma. Klepnutím na obrazovku potvrdíte nový typ písma.
 2. Klepnutím na Hotovo vykonáte ďalšie zmeny vo svojom texte.
  • Ak chcete zmeniť veľkosť textu, stiahnutím alebo odtiahnutím prstov ho zmenšite alebo zväčšite.
  • Ak chcete otočiť text, stiahnite prsty a otočte textové pole.
  • Ak chcete textové pole presunúť, potiahnite ho na nové miesto.
 3. Potom klepnite na akékoľvek miesto na obrazovke.
Kreslenie na fotke alebo videu
 1. Klepnite na ikonu
  .
 2. Vyberte farbu a hrúbku pera.
  • Ak chcete zmeniť farbu pera, posúvajte prstom hore a dole po oblasti Výber farby.
  • Hrúbku pera môžete zmeniť klepnutím na jednu z ikon
   pod fotografiou.
 3. Teraz môžete prstom voľne kresliť na obrazovke.
  • Ak chcete počas kreslenia odstrániť čiaru, klepnite na ikonu
   .
 4. Po skončení klepnite na Hotovo.
Rozmazanie celej fotky alebo jej časti
 1. Klepnite na ikonu
  >
  .
 2. Pomocou prsta môžete rozmazať ľubovoľnú časť fotky.
  • Klepnutím na
   efekt rozmazania zrušíte.
 3. Po skončení klepnite na Hotovo.
Stíšenie videa
Klepnutím na
vypnete zvuk vo videu.
Odoslanie média
Po dokončení úprav médií klepnite na ikonu
.
Pomocné zdroje
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie