ફોટા અને વીડિયોમાં કેવી રીતે ફેરફાર કરવો

Android
iPhone
વેબ અને ડેસ્કટોપ
WhatsApp તમને તમારા ફોટા અને વીડિયોમાં સ્ટિકર, ઇમોજી, લખાણ, દોરેલા ચિત્રો અને ફિલ્ટર ઉમેરવા દે છે, જેથી તમે મનગમતા ફોટા અને વીડિયો બનાવી શકો.
નોંધ: આ સુવિધા માત્ર iOS 12 કે તેનાથી નવા વર્ઝન પર જ ઉપલબ્ધ છે.
ફોટા અને વીડિયોમાં આ રીતે ફેરફાર કરો
નવો ફોટો કે વીડિયો લેવા માટે
 1. લખવાની જગ્યાની બાજુમાં જોડો
  > કેમેરા
  પર દબાવો, પછી નવો ફોટો કે વીડિયો લો.
 2. તમારા ફોટો કે વીડિયોમાં ફેરફાર કરવાનું શરૂ કરો.
તમારો હાલનો ફોટો કે વીડિયો વાપરવા માટે
 1. લખવાની જગ્યાની બાજુમાં જોડો
  > કેમેરા
  પર દબાવો, પછી તમારી ફોટા અને વીડિયો લાઇબ્રેરીમાંથી હાલની વસ્તુ પસંદ કરો.
 2. તમારા ફોટો કે વીડિયોમાં ફેરફાર કરવાનું શરૂ કરો.
તમારા ફોટો કે વીડિયોને કાપવા કે ફેરવવા માટે
 1. કાપો અને ફેરવો
  પર દબાવો.
  • પહેલેથી ગોઠવેલાં સેટિંગમાંથી કોઈ એક સેટિંગ પસંદ કરવા માટે સાપેક્ષ પ્રમાણ
   બટન પર દબાવો.
   તમારો મીડિયા જાતે કાપવા માટે કોઈ પણ હેન્ડલને અપેક્ષિત કદ મુજબ અંદર કે બહાર ખેંચો.
  • તમારા ફોટા કે વીડિયોને ફેરવવા માટે,
   પર વારંવાર દબાવો.
  • તમારા છેલ્લા બધા ફેરફારો રદ કરીને ફરી મૂળ કદ કરવા માટે રિસેટ કરો પર દબાવો.
 2. આ થઈ જાય એટલે થઈ ગયું પર દબાવો.
તમારા ફોટા અને વીડિયોમાં ફિલ્ટર લાગુ કરવા માટે
 1. તમારા ફોટા કે વીડિયો પર આંગળી ઉપરની તરફ ખસેડો.
 2. ફિલ્ટર પસંદ કરો.
 3. આ થઈ જાય એટલે થઈ ગયું પર દબાવો.
તમારા ફોટા કે વીડિયોમાં સ્ટિકર કે ઇમોજી ઉમેરવા માટે
 1. ઇમોજી
  > સ્ટિકર કે ઇમોજી પર દબાવો
 2. તમે વાપરવા માગતા હો તે વસ્તુ પર દબાવો.
  • વસ્તુ ખસેડવા માટે, તેને દબાવી રાખો અને પછી ખેંચો.
  • વસ્તુના કદમાં ફેરફાર કરવા, ચપટી ભરી કે ખોલીને તેને નાની કે મોટી કરો.
  • વસ્તુને ફેરવવા માટે, ચપટી ભરીને તેને ફેરવો.
 3. આ થઈ જાય એટલે ફોટા કે વીડિયોમાં કોઈ પણ જગ્યાએ દબાવો.
તમારા ફોટા કે વીડિયોમાં લખાણ ઉમેરવા માટે
 1. સ્ક્રીનના સૌથી ઉપરના ભાગે લખાણ
  પર દબાવો.
 2. લખવાની જગ્યામાં ઇચ્છા મુજબ લખો.
 3. આ થઈ જાય એટલે થઈ ગયું પર દબાવો.
 4. લખવાની જગ્યાને ડિલીટ કરવા માટે, તેને દેખાતા ટ્રેશ કેન પર ખેંચો.
તમારા લખાણનો દેખાવ બદલવા માટે
 1. લખવાની જગ્યા પર દબાવો:
  • અક્ષરનો રંગ બદલવા માટે, કલર સિલેક્ટર પર તમારી આંગળી ઉપર અને નીચે કરો.
  • ફોન્ટ બદલવા માટે લખાણ
   પર વારંવાર દબાવો. દરેક વખતે ફોન્ટ બદલાય છે. ફોન્ટના નવા પ્રકારની ખાતરી કરવા માટે સ્ક્રીન પર દબાવો.
  • ફોન્ટના કદમાં ફેરફાર કરવા, ચપટી ભરી કે ખોલીને તેને નાના કે મોટા કરો.
  • લખાણને ફેરવવા માટે, લખાણ પર ચપટી ભરીને તેને ફેરવો.
 2. આ થઈ જાય એટલે સ્ક્રીન પર કોઈ પણ જગ્યાએ દબાવો.
  નોંધ: તમે તમારું લખાણ ઉમેરતા પહેલાં પણ ફોન્ટ અને રંગ પસંદ કરી શકો છો.
તમારા ફોટા કે વીડિયો પર ડ્રોઇંગ કરવા માટે
 1. ડ્રોઇંગ બનાવો
  પર દબાવો.
 2. પેનનો રંગ અને જાડાઈ પસંદ કરો.
  • પેનનો રંગ બદલવા માટે, કલર સિલક્ટર પર તમારી આંગળી ઉપર અને નીચે કરો.
  • તમે તમારી પેનની નીચે આવેલા કોઈ
   આઇકન પર દબાવીને પેનની જાડાઈ બદલી શકો છો
 3. ફ્રીહેંડ ડ્રોઇંગ બનાવવા માટે તમારી આંગળીનો ઉપયોગ કરો.
  • ડ્રોઇંગ કરતી વખતે લાઇન ડિલીટ કરવા માટે, છેલ્લો ફેરફાર રદ કરો
   પર દબાવો.
 4. આ થઈ જાય એટલે થઈ ગયું પર દબાવો.
તમારો આખો ફોટો કે તેના કેટલાક ભાગને ઝાંખો કરવા માટે
 1. પર દબાવો
 2. તમારા ફોટાની નીચે આવેલા બ્લર ટૂલ (ઝાંખું કરવા માટે)
  પર દબાવો.
 3. તમારા ફોટાનો કોઈ પણ ભાગ ઝાંખો કરવા માટે તમારી આંગળીનો ઉપયોગ કરો.
  • ઝાંખુ કર્યાનો છેલ્લો ફેરફાર રદ કરવા માટે
   પર દબાવો.
 4. આ થઈ જાય એટલે થઈ ગયું પર દબાવો.
તમારો વીડિયો મ્યૂટ કરવા માટે
 1. તમારા વીડિયોમાં ઓડિયો બંધ કરવા માટે મ્યૂટ કરો
  પર દબાવો.
તમારો મીડિયા મોકલવો
એક વાર તમારા મીડિયામાં ફેરફાર કરવાનું પૂરું થાય એટલે, તેને મોકલવા માટે
પર દબાવો.
સંબંધિત લેખ:
iPhone પર મીડિયા કેવી રીતે મોકલવું
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં